Nieuws

Brief aan informateur: Onze pluimveesector is het meest vooruitstrevend in de wereld!

Lees hier de brief die de pluimveeorganisaties COBK, LTO/NOP, NVP, Anevei en NEPLUVI, verenigd in AVINED, hebben gestuurd aan de informateurs.

Pluimveesector luidt de noodklok over vangmethode

Op 3 juni jl. heeft de pluimveesector van de NVWA te horen gekregen dat zij gehoor zullen geven aan de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak die Wakker Dier heeft aangespannen. Die uitspraak betekent dat LNV/NVWA moet gaan onderzoeken of drie pluimveeservicebedrijven bij het vangen van pluimvee de EU-Transportverordening overtreden door pluimvee bij de

Internetconsultatie handelsnormen

Op verzoek van de belangenbehartigers heeft AVINED vanuit de Nederlandse pluimveesector een reactie op de internetconsultatie handelsnormen ingediend.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Toelichting activiteiten factuur Aangewezen Databanken

Uw factuur is gespecificeerd naar activiteit. De kosten van één of meer van de onderstaande activiteiten wordt doorbelast.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de aangewezen databanken.

Deze activiteit is van toepassing op alle bedrijven. I&R (KIP) is de basisadministratie van bedrijven, bedrijfskenmerken en pluimveeverplaatsingen. Dit is dé bron van gegevens bij dierziektebestrijding en -monitoring. Actuele en juiste gegevens zijn essentieel bij een snelle en goede aanpak van dierziekte-uitbraken. De I&R-gegevens worden ook gebruikt voor de DGF-heffing, de landbouwtelling en andere regelingen van de overheid.

Zowel pluimveehouders als een aantal verwerkende bedrijven hebben een registratie nodig. Dit is vastgelegd in de Regeling identificatie en registratie van dieren, de Europese Hygiëneverordeningen en/of de Regeling houders van dieren. Pluimveebedrijven registreren de aanvoer, afvoer en verplaatsingen in Mijn AVINED en broederijen de broedeieren. Verwerkende bedrijven hebben alleen een registratienummer nodig om te voldoen aan de wettelijke plicht zich kenbaar te maken bij de overheid.

Deze activiteit wordt uitgevoerd voor de meeste pluimveehouders, exclusief eendenhouders. De betrokken pluimveehouders zijn verplicht om de uitkomsten van salmonellaonderzoeken te registreren. De registratie van de onderzoeken gebeurt namens de pluimveehouders door de erkende laboratoria. De gegevens worden onder andere gebruikt om trends te volgen. Hoe eerder stijgingen van aantallen besmettingen bekend zijn, des te eerder kan daarop worden ingespeeld. En dat is van belang voor de hele sector.

Deze activiteit wordt uitgevoerd voor de meeste pluimveehouders, exclusief eendenhouders. Voor het antibioticabeleid registreren de dierenartsen antibioticavoorschriften en –leveringen. De gegevens worden gebruikt voor analyses om zorgvuldig en correct gebruik van antibiotica te stimuleren en om het gebruik van antibiotica te monitoren. Vleeskuikenbedrijven, opfokbedrijven in de vleessector en kalkoenbedrijven ontvangen een of meerdere keren per jaar individuele benchmarkrapporten over het gebruik van antibiotica op hun bedrijf.

In de sectordatabanken is veel informatie opgenomen. Deze informatie is voor de betreffende pluimveehouder te raadplegen via Mijn AVINED. In de sectordatabanken worden de voor de sector belangrijke gegevens vastgelegd op één plek. De administratieve handelingen worden hiermee zo veel mogelijk beperkt. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in de databases, AVINED controleert niet. De NVWA en de NCAE en in voorkomend geval IKB Kip en IKB Ei controleren en handhaven.

Downloads

Tarieven Aangewezen databanken 2021
Tarieven Aangewezen databanken 2020
Tarieven Aangewezen databanken 2019