Bedrijfshygiëne

Bedrijfshygiëne is een belangrijk aandachtspunt voor diergezondheid en voedselveiligheid. Het voorkómen van dierziekten is voor elk bedrijf en de sector als geheel van het grootste belang. Ondanks dat de bedrijfshygiëne in de pluimveesector op een hoog niveau is, zijn er altijd wel verbeterpunten.

AVINED heeft een online vragenlijst ontwikkeld waarmee pluimveehouders hun eigen bedrijfsvoering kunnen beoordelen en is sinds 1 augustus 2015 beschikbaar. Deze hygiënescan is een hulpmiddel om kritisch naar het eigen bedrijf te kijken. Op basis hiervan kunnen veehouders maatregelen nemen om risico’s te verkleinen.

Contactpersoon

Alex Spieker
088 - 998 43 37
aspieker@avined.nl

Pluimveehouders die de hygiënescan invulden, hebben in januari 2016 een enquête ontvangen en de scan scoorde een ruime voldoende.

AVINED roept pluimveehouders die de hygiënescan nog niet hebben ingevuld op om dit zo spoedig mogelijk te doen.

Vanaf 1 augustus 2015 is de hygiënescan door alle Nederlandse pluimveehouders in te vullen in KIP.  Vanaf die datum is de jaarlijkse verplichting voor het invullen ook in IKB van kracht.

Meer informatie

Hiernaast vindt u de handleiding voor het invullen van de hygiënescan.

Daarnaast vindt u documenten over hoe u vogelgriep kunt voorkomen op uw bedrijf.

In geval van een dierziekte uitbraak, kan een vervoersbeperking opgelegd worden door de overheid. Met behulp van hygiëneprotocollen is vervoer onder voorwaarden vaak toegstaan. Via deze link vindt u een overzicht van door de NVWA goedgekeurde hygiëneprotocollen.