Bedrijfshygiëne

Bedrijfshygiëne is een belangrijk aandachtspunt voor diergezondheid en voedselveiligheid. Het voorkómen van dierziekten is voor elk bedrijf en de sector als geheel van het grootste belang. Ondanks dat de bedrijfshygiëne in de pluimveesector op een hoog niveau is, zijn er altijd wel verbeterpunten.

Op deze pagina is meer informatie te vinden over bedrijfshygiëne, de aangepaste hygiënevoorschriften in de IKB schema’s, de bouw van de douche en het bezoek aan een pluimveebedrijf.

Contact

Voor vragen over IKB voorschriften
IKB Ei

088 - 998 43 40
info@ovoned.nl

IKB Kip
088 - 998 43 40
info@ikbkip.nl

Voor vragen over vogelgriep en dierziekten 
Alex Spieker

088 - 998 43 37
aspieker@avined.nl

Op een toenemend aantal pluimveebedrijven in België is laagpathogene vogelgriep (LPAI) van het type H3N1 vastgesteld.

Op een toenemend aantal pluimveebedrijven in de grenszone met Oost- en West-Vlaanderen (België) en mogelijk daarbuiten is laagpathogene vogelgriep (LPAI) van het type H3N1 vastgesteld.

De douche(s) in de hygiënesluis dienen volgens IKB voorschriften te voldoen aan een zekere indeling. Drie gescheiden ruimtes (uitkleedruimte, douche en aankleedruimte) zijn onderdeel van de bedrijfsdouche. Deze specifieke bouw wordt ‘’doorloop-douche’’ genoemd.

In het hygiëneprotocol van IKB Kip en IKB Ei staat uitgebreid beschreven hoe een bezoeker te werk moet gaan alvorens het bedrijfsterrein betreden mag worden.

Aangezien er per zone een andere handeling verwacht wordt, hebben we een overzicht gemaakt van de handelingen per gekleurde zone.

Meer informatie

Hiernaast vindt u de handleiding voor het invullen van de hygiënescan.

Daarnaast vindt u documenten over hoe u vogelgriep kunt voorkomen op uw bedrijf.

In geval van een dierziekte uitbraak, kan een vervoersbeperking opgelegd worden door de overheid. Met behulp van hygiëneprotocollen is vervoer onder voorwaarden vaak toegstaan. Via deze link vindt u een overzicht van door de NVWA goedgekeurde hygiëneprotocollen.