Bestuursleden

Voorzitter

NVP
Mevrouw H. de Haan

Leden

NVP
Mevrouw H. de Haan
De heer A. den Herder

LTO/NOP
De heer E. Hubers
De heer E. Bokkers

NEPLUVI
De heer G.J. Oplaat
De heer P. Vesseur

ANEVEI
De heer H. Andela
De heer R. van Zetten

COBK
De heer A. Butijn

Secretaris

AVINED
De heer B.M. Dellaert