IKB PSB certificatieschema

Het certificatieschema bestaat uit twee versies:

 1. NL-versie: IKB PSB inclusief NEN 4400. Van toeapassing op alle PSB bedrijven die werkzaamheden willen uitvoeren op Nederlands grondgebied.
 2. Buitenland-versie: IKB PSB exclusief NEN 4400. Van toepassing op bedrijven die hun werkzaamheden enkel in het buitenland willen uitvoeren bij IKB bedrijven in het buitenland.

Algemene Voorwaarden (NL-versie)

Algemene Voorwaarden (NL-versie) Versie met zichtbare wijzigingen

Algemene Voorwaarden (Buitenland-versie)

Algemene Voorwaarden (Buitenland-versie)  Versie met zichtbare wijzigingen

Bijlagen:

 1. Voorschriften IKB PSB

  1.1A - Voorschriften IKB PSB Alle pluimveeservicebedrijven (NL-versie)
  1.1A - Voorschriften IKB PSB Alle pluimveeservicebedrijven (NL-versie) Versie met zichtbare wijzigingen

  1.1A - Voorschriften IKB PSB Alle pluimveeservicebedrijven (Buitenland-versie)
  1.1A - Voorschriften IKB PSB Alle pluimveeservicebedrijven (Buitenland-versie) Versie met zichtbare wijzigingen

  1.1B – Voorschriften IKB PSB Entbedrijf

  1.1C – Voorschriften IKB PSB Laadbedrijf

  1.1D - Voorschriften IKB PSB Plaagdierenbeheersingsbedrijf
  1.1D - Voorschriften IKB PSB Plaagdierenbeheersingsbedrijf Versie met zichtbare wijzigingen

  1.1E – Voorschriften IKB PSB Ontsmettingsbedrijf

  1.1F – Voorschriften IKB PSB Reinigingsbedrijf

  1.1G – Voorschriften IKB PSB Snavelbehandelingsbedrijf
   

 2. Certificatiecriteria IKB PSB
  Certificatiecriteria IKB PSB Versie met zichtbare wijzigingen

 3. Geschillenreglement IKB PSB

 4. Keurmerkreglement IKB PSB

 5. Reglement Salmonella onderzoek

 6. Voorbeeldovereenkomst

 7. Erkenningsvoorwaarden cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’