IKB PSB certificatieschema

Alle onderstaande documenten zijn geldig vanaf 1 november 2017.

IKB PSB certificatieschema

Het certificatieschema bestaat uit twee versies:

 1. NL-versie: IKB PSB inclusief NEN 4400. Van toeapassing op alle PSB bedrijven die werkzaamheden willen uitvoeren op Nederlands grondgebied.
 2. Buitenland-versie: IKB PSB exclusief NEN 4400. Van toepassing op bedrijven die hun werkzaamheden enkel in het buitenland willen uitvoeren bij IKB bedrijven in het buitenland.

Algemene Voorwaarden (NL-versie)

Algemene Voorwaarden (Buitenland-versie)

Bijlagen:

 1. Voorschriften IKB PSB

  1.1A – Voorschriften IKB PSB Alle pluimveeservicebedrijven (NL-versie)

  1.1A – Voorschriften IKB PSB Alle pluimveeservicebedrijven (Buitenland-versie)

  1.1B – Voorschriften IKB PSB Entbedrijf

  1.1C – Voorschriften IKB PSB Laadbedrijf

  1.1D – Voorschriften IKB PSB Ongediertebestrijdingsbedrijf

  1.1E – Voorschriften IKB PSB Ontsmettingsbedrijf

  1.1F – Voorschriften IKB PSB Reinigingsbedrijf

  1.1G – Voorschriften IKB PSB Snavelbehandelingsbedrijf

 2. Certificatiecriteria IKB PSB

 3. Geschillenreglement IKB PSB

 4. Keurmerkreglement IKB PSB

 5. Reglement Salmonella onderzoek

 6. Voorbeeldovereenkomst

 7. Erkenningsvoorwaarden cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’


Alle onderstaande documenten gelden tot 1 november 2017.

Algemene voorwaarden*:

Erkenningsvoorwaarden alle bedrijven*:

Aanvullende erkenningsvoorwaarden:

Bijlagen:

 1. Standaardovereenkomst schemabeheerder – CI
 2. Reglement collectieve merk
 3. Inspectiereglement
 4. Sanctiereglement
 5. Geschillenreglement
 6. Reglement Salmonellaonderzoek

* Enkel de Algemene Voorwaarden en de Erkenningsvoorwaarden van toepassing op alle PSB bedrijven verschillen tussen de NL en de Buitenland versie.