Salmonella

Salmonella aanpak speelt een grote rol in voedselveiligheid in de pluimveesector. De Salmonella aanpak heeft succes, in alle sectoren liggen de besmettingspercentages (ver) onder de Europese normen. De regelgeving op dit terrein is ondergebracht bij het ministerie van LNV.

Leghennen
Lees hier meer over Salmonella bij leghennen.

Vleeskuikens
Lees hier meer over Salmonella bij vleeskuikens.

Voorschakels
Lees hier meer over Salmonella bij de voorschakels.

Stichting AVINED:

  • Vervult een coördinerende rol bij Salmonella-aanpak verbetering. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de pluimveesector en dierenartsen is ingesteld. Regelmatig vindt afstemming plaats met de diervoederindustrie.
  • Verzorgt tevens de afstemming met overheid (NVWA/LNV) over problemen rondom uitvoering en interpretatie van de regelgeving in de praktijk, voorstellen tot aanpassing van regelgeving, subsidies etc.
  • Informeert bedrijven over regelgeving en ontwikkelingen rondom Salmonella.
  • Beheert de databank waar alle Salmonella uitslagen van pluimveebedrijven vastgelegd worden. Deze resultaten zijn in te zien in uw eigen digitale dossier Mijn AVINED.

Contactpersonen
Opfokleg- en legeindbedrijven
Sascha Smits
088 - 998 43 35
ssmits@avined.nl

Pluimveevleessector en ouderdieren leg
Rik te Loo
088 - 998 43 27
rtloo@avined.nl

Als houder van opfok ouderdieren (leg) of opfok leghennen kunt u vanaf 15 augustus Salmonella subsidie aanvragen.

Sinds begin dit jaar verklaart de NVWA (opfok) (groot)ouderdieren direct besmet na de eerste positieve testuitslag van een Salmonella uit de Top 5 / Top 6*. Er vindt geen verificatieonderzoek meer plaats.

Het levend Salmonella vaccin (Salmovac 440) voor ouderdieren en leghennen kan na vaccinatie tijdelijk een vaccinstam uitscheiden. Deze stam kan in laboratoria bij regulier onderzoek aangetoond worden.

Meer informatie

Europese regelgeving vormt de basis voor de Salmonella-aanpak in de pluimveesector. Lees hier meer.

Nationale regelgeving rondom Salmonella vindt u hier.

Hiernaast vindt u het schema monitoring voor de eiersector en de vleessector en daarnaast vindt u het inzendformulier voor monstername.