Salmonella

Salmonella aanpak speelt een grote rol in voedselveiligheid in de pluimveesector. De Salmonella aanpak heeft succes, in alle sectoren liggen de besmettingspercentages (ver) onder de Europese normen. De regelgeving op dit terrein is ondergebracht bij het ministerie van LNV.

Leghennen
Lees hier meer over Salmonella bij leghennen.

Vleeskuikens
Lees hier meer over Salmonella bij vleeskuikens.

Voorschakels
Lees hier meer over Salmonella bij de voorschakels.

Stichting AVINED:

  • Vervult een coördinerende rol bij Salmonella-aanpak verbetering. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de pluimveesector en dierenartsen is ingesteld. Regelmatig vindt afstemming plaats met de diervoederindustrie.
  • Verzorgt tevens de afstemming met overheid (NVWA/LNV) over problemen rondom uitvoering en interpretatie van de regelgeving in de praktijk, voorstellen tot aanpassing van regelgeving, subsidies etc.
  • Informeert bedrijven over regelgeving en ontwikkelingen rondom Salmonella.
  • Beheert de databank waar alle Salmonella uitslagen van pluimveebedrijven vastgelegd worden. Deze resultaten zijn in te zien in uw eigen digitale dossier Mijn AVINED.

Contactpersonen
Opfokleg- en legeindbedrijven
Sascha Smits
088 - 998 43 35
ssmits@avined.nl

Pluimveevleessector en ouderdieren leg
Rik te Loo
088 - 998 43 27
rtloo@avined.nl

Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over:

  • Salmonella subsidieregeling vaccins 2018 voor pluimveehouders met leghennen en/of legvermeerderingsdieren

Belang medewerking verlenen aan officieel onderzoek Salmonella
Alle lidstaten zijn verplicht op basis van EU-regelgeving om officieel onderzoek op Salmonella uit te voeren bij bedrijven die actief zijn in de pluimveesector.

Net als in voorgaande jaren bestaat ook dit jaar de mogelijkheid voor pluimveehouders om een tegemoetkoming te ontvangen voor de kosten voor Salmonella vaccinatie bij leghennen en legvermeerderingsdieren. Sinds 2015 wordt deze regeling uitgevoerd door RVO.nl.  De subsidievoorwaarden kunt u vinden op de website van RvO.

Meer informatie

Europese regelgeving vormt de basis voor de Salmonella-aanpak in de pluimveesector. Lees hier meer.

Nationale regelgeving rondom Salmonella vindt u hier.

Hiernaast vindt u het schema monitoring voor de eiersector en de vleessector en daarnaast vindt u het inzendformulier voor monstername.