VKI

Slachtpluimvee moet voorzien zijn van voedselketeninformatie (VKI). Deze informatie moet 24 uur vóór de slacht bij de slachterij aanwezig zijn.

VKI geeft informatie over de geleverde dieren met bestemming slacht. De informatie maakt duidelijk op welke punten de slachterij en de NVWA bij het slachten en het keuren extra moeten opletten. Zo draagt de informatie bij aan een optimale veiligheid van het vlees. Als gratis service biedt AVINED een aantal VKI-formulieren aan.

Het VKI-formulier voor vleeskuikens bevat voorkeuzenlijsten. Deze lijsten dienen als invulhulp, maar zijn niet bedoeld ter vervanging van de informatie van de dierenarts en de leverancier. Controleer de voorkeuzenlijsten goed aan de hand van de informatie van de dierenarts en de leverancier.

Procedure

Op deze website zijn verschillende versies van het VKI-formulier beschikbaar.

  • Voor vleeskuikens is er een Excel-bestand met voorkeuzen voor medicijnen en vaccins. Deze lijsten dienen als invulhulp, maar zijn niet bedoeld ter vervanging van de informatie van de dierenarts en de leverancier. Controleer de voorkeuzenlijsten goed aan de hand van de informatie van de dierenarts en de leverancier. Gebruik indien nodig de blanco velden.
  • Voor andere soorten pluimvee is er een algemeen Excel-bestand zonder voorkeuzemogelijkheden. Dit bestand is ook in het Engels, Duits, Frans, Pools en Deens beschikbaar.

De pluimveehouder vult het formulier in met de gegevens van het te slachten koppel. Minimaal 24 uur voor de slacht gaat het formulier per fax of per e-mail naar de slachterij. Een ondertekende kopie gaat mee met iedere vrachtwagen. Ook wordt er één exemplaar bewaard in de eigen administratie.

Verschillende slachterijen, integraties en voerleveranciers hebben een eigen formulier ontwikkeld. Dit formulier moet door de NVWA worden goedgekeurd.

Contact