Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Afvoermogelijkheden Renswoude (15 november 2023)

15 november 2023

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Renswoude

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit het beperkingsgebied Renswoude weer mogelijk. Zie hieronder alle afvoermogelijkheden voor dit gebied.

  • Afvoer consumptie-eieren: het vervoer van consumptie-eieren van pluimveebedrijven uit dit beperkingsgebied is vanaf heden toegestaan naar aangewezen bedrijven en via een tussenlocatie. Klik hier voor de aangewezen bedrijven en tussenlocaties. Neem voor meer informatie contact op met een van de aangewezen pakstations of verwerkers.
  • Afvoer vleeskuikens: de NVWA heeft slachterijen aangewezen voor dit beperkingsgebied. Onder voorwaarden en met een ontheffing van de NVWA kunnen vleeskuikens afgevoerd worden. Op de site van AVINED staat hoe u een ontheffing kunt aanvragen.
  • Verplaatsen opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen: verplaatsing is mogelijk vanaf twee weken na de (laatste) uitbraak in een beperkingsgebied met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: de procedure voor de aanvraag van de ontheffing is gewijzigd. Begin ook tijdig met de procedure.
  • Afvoer van broedeieren: afvoer van broedeieren naar een broederij is mogelijk vanaf twee weken na de (laatste) uitbraak met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: de procedure voor de aanvraag is gewijzigd. Begin ook tijdig met de procedure. Afvoer van broedeieren naar een aangewezen eierverwerker kan vanaf heden. De aanwijzingen vindt u hier.

Tweede R&O vervoermiddelen uit enkele EU-landen

De NVWA heeft de EU-landenlijst met verplichte 2e R&O voor vervoermiddelen met pluimvee en broedeieren uit bepaalde landen geactualiseerd. De directe aanleiding hiervoor zijn recente uitbraken van vogelgriep (HPAI) in enkele EU-landen, onder gehouden pluimvee. De tweede R&O geldt voor de landen: Italië, Polen, Hongarije, Denemarken, Kroatië, Roemenië, Luxemburg en Bulgarije. De tweede R&O moet plaatsvinden op een erkende R&O-plaats voor pluimvee.

Worden er pluimvee of broedeieren van of naar risicolanden (binnen en buiten de EU) vervoerd, dan is een extra R&O van het gebruikte vervoermiddel na binnenkomst in Nederland wettelijk verplicht. Na afloop van de extra R&O moet de transporteur het bewijs van de reiniging en ontsmetting laten invullen en ondertekenen door de toezichthouder van de erkende R&O-plaats, slachthuis of broederij. Vervolgens stuurt hij/zij dit 2e R&O-bewijs naar het centrale meldpunt van de NVWA.

Meer informatie

Meer informatie over Avined kunt u vinden op de website: www.avined.nl. Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met AVINED: info@avined.nl | 088 998 4340. Ontvangt u de nieuwsbrief op het verkeerde e-mailadres? U kunt uw e-mailadres aanpassen via Mijn AVINED.