Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

AI-nieuwsbrief Stand van zaken vogelgriep (28 januari)

28 januari 2022

Op maandag 24 januari meldde het ministerie van LNV dat er vogelgriep is vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf in Ede. De AI screening op de bedrijven in het 3 km-gebied gaf een negatieve uitslag. Dit betekent dat geen virus is aangetoond op deze bedrijven.

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied (10 km) Ede

  • Afvoer consumptie-eieren: consumptie eieren kunnen door een Nederlands aangewezen pakstation of eierverwerker via een aangewezen overslaglocatie (tussenstation) worden afgevoerd. Omdat er veel leghennenbedrijven zitten in het 10 km-gebied Ede zijn er meerdere overslaglocaties aangewezen. Klik hier voor de aanwijzingen in het beperkingsgebied Ede. Neem voor meer informatie contact op met een van de aangewezen pakstations of verwerkers.
  • Afvoer vleeskuikensvia aangewezen slachterijen. De NVWA heeft slachterijen voor het gebied Ede aangewezen. Dit betekent dat onder voorwaarden en met een ontheffing van de NVWA vleeskuikens afgevoerd kunnen worden. Op de site van AVINED staat hoe u een ontheffing kunt aanvragen.
  • Voor het verplaatsen van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen én de afvoer van broedeieren naar de broederij geldt een termijn van twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, voordat ontheffingen kunnen worden verleend door de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure

Vragen en antwoorden regio 10

AVINED heeft diverse vragen ontvangen over regio 10. We hebben de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet:

  1. Wat is regio 10? In verband met dierziektebestrijding is Nederland opgedeeld in regio’s. Bij een uitbraak van vogelgriep kan de overheid naast het instellen van een beperkingsgebied (10- km gebied rond de uitbraak) ook maatregelen treffen in een breder gebied (regio). Regio 10 is een regio die grotendeels in Gelderland en Utrecht ligt. De exacte grenzen kunt u vinden via deze link.
  2. Waarom is deze regio ingesteld? Ede ligt in een pluimveedicht gebied. Om verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen, zijn extra maatregelen ingesteld in dit gebied.
  3. Wat mag niet in regio 10? Er geldt een vervoersverbod voor pluimvee en andere risicovogels.
  4. Wat mag wel in regio 10? Het vervoer van pluimvee naar de slacht is wel mogelijk als het hygiëneprotocol gevolgd wordt en de dierenarts uiterlijk 24 uur van tevoren de dieren heeft gecontroleerd (klinische inspectie). Dit geldt ook voor het slachten in het buitenland. Het vervoer van (broed)eieren en andere producten is zonder voorwaarden toegestaan in regio 10. Ook doorvoer door de regio via snelwegen is toegestaan.
  5. Hoe lang duren de maatregelen in regio 10? Het vervoersverbod in regio 10 blijft 14 dagen in stand. Let op: dit geldt niet voor het beperkingsgebied (10 km gebied) van Ede. Dit gebied wordt 30 dagen na de eerste reiniging en desinfectie op het besmette bedrijf ingetrokken. AVINED informeert u via de nieuwsbrief over het intrekken van de gebieden.
  6. Wat is het verschil tussen het 10 km gebied en regio 10? Bij een uitbraak van vogelgriep wordt altijd een beperkingsgebied ingesteld. Dit bestaat uit een beschermingsgebied (3 km) en een bewakingsgebied (10 km). Vanwege de pluimveedichtheid is nu een regio ingesteld met extra vervoersverboden (regio 10).

Beperkingsgebied Ede: aanpassing regio 10

Vandaag wordt een aanpassing van de regeling hoogpathogene vogelgriep Ede verwacht. De aanpassing heeft betrekking op het kunnen plaatsen van eendagskuikens in regio 10. De regeling zal verschijnen op de site van LNV.

Voorlopige intrekkingsdata beperkingsgebieden (10 km)

Een beperkingsgebied (10 km) kan worden vrijgegeven vanaf 30 dagen nadat de besmetting is vastgesteld én de eerste R&O op het bedrijf heeft plaatsgevonden. Voorwaarde is dat in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen. Voor de huidige beperkingsgebieden (10 km) gelden in principe de volgende data.

Beperkingsgebied (10 km) Datum intrekking
Blija 05-02-2022
Bentelo 05-02-2022
Bocholt (België) 05-02-2022 (in overleg met België)
Nieuwerbrug 14-02-2022
Lelystad Wordt spoedig bekend gemaakt
Willemstad 24-02-2022
Grootschermer 25-02-2022
Ede 25-02-2022

 

Een beperkingsgebied (10 km) bestaat uit een beschermingsgebied (3 km) en een bewakingsgebied (de rest van het 10 km gebied). Na minimaal 21 dagen wordt een beschermingsgebied volgens de EU-wetgeving opgeheven. In het hele gebied gelden dan de maatregelen voor het bewakingsgebied totdat het beperkingsgebied wordt opgeheven. Het belangrijkste verschil in de maatregelen tussen de gebieden is dat vlees van pluimvee uit een beschermingsgebied (3 km) een alternatief merk moet dragen en de landsgrenzen niet mag verlaten zonder verhitting. De intrekking van de maatregelen in de verschillende gebieden wordt door het ministerie gepubliceerd.