Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

AI screening Lunteren negatief: geen nieuwe uitbraken (14 maart 2022)

14 maart 2022

De AI-screening op bedrijven in het 3 km-gebied rond Lunteren gaf een negatieve uitslag. Dit betekent dat geen virus is aangetoond op deze bedrijven.

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Lunteren

Door de negatieve screeningsresultaten wordt de afvoer onder voorwaarden weer mogelijk.

  • Consumptie-eieren: in de loop van morgen (15-03-2022) wordt de afvoer van consumptie-eieren van een pluimveebedrijf door een aangewezen pakstation of eierverwerker en via een aangewezen overslaglocatie mogelijk gemaakt. Via deze nieuwsbrief zal u worden geïnformeerd over de aangewezen bedrijven.
  • Vleeskuikens: de NVWA heeft slachterijen voor het gebied Lunteren aangewezen. Onder voorwaarden en met een ontheffing van de NVWA kunnen vleeskuikens afgevoerd worden. Op de site van AVINED staat hoe u een ontheffing kunt aanvragen.
  • Opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen: verplaatsing is mogelijk vanaf twee weken na de (laatste) uitbraak in het gebied met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure.
  • Afvoer van broedeieren: afvoer van broedeieren naar een broederij is mogelijk vanaf twee weken na de (laatste) uitbraak in de gebieden met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure. Afvoer van broedeieren naar een aangewezen eierverwerker kan via de aangewezen overslaglocatie. AVINED informeert u nog over deze aanwijzingen.

Vragen en antwoorden over regio 10, Lunteren

  • Wat is regio 10? In verband met dierziektebestrijding is Nederland opgedeeld in regio’s. Bij een uitbraak van vogelgriep kan de overheid naast het instellen van een beperkingsgebied (10- km gebied rond de uitbraak) ook maatregelen treffen in een breder gebied (regio). Regio 10 is een regio die grotendeels in Gelderland en Utrecht ligt. De exacte grenzen kunt u vinden via deze link.
  • Waarom is deze regio ingesteld? Lunteren ligt in een pluimveedicht gebied. Om verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen, zijn extra maatregelen ingesteld in dit gebied.
  • Wat mag niet in regio 10? Er geldt een vervoersverbod voor pluimvee en andere risicovogels.
  • Wat mag wel in regio 10? Het vervoer van pluimvee naar de slacht is wel mogelijk als het hygiëneprotocol gevolgd wordt en de dierenarts uiterlijk 24 uur van tevoren de dieren heeft gecontroleerd (klinische inspectie). Dit geldt ook voor het slachten in het buitenland. Het vervoer van (broed)eieren en andere producten is zonder voorwaarden toegestaan in regio 10. Ook doorvoer door de regio via snelwegen is toegestaan.
  • Wat is het verschil tussen het 10 km gebied en regio 10? Bij een uitbraak van vogelgriep wordt altijd een beperkingsgebied ingesteld. Dit bestaat uit een beschermingsgebied (3 km) en een bewakingsgebied (10 km). Vanwege de pluimveedichtheid is nu een regio ingesteld met extra vervoersverboden (regio 10).

Intrekkingsdata beperkingsgebieden (10 km)

Een beperkingsgebied (10 km) kan worden vrijgegeven vanaf 30 dagen nadat de besmetting is vastgesteld én de eerste R&O op het bedrijf heeft plaatsgevonden. Voorwaarde is dat in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen. Let op: voor overlappende beperkingsgebieden telt altijd de intrekkingsdatum van het meest recente gebied.

Voor de huidige beperkingsgebieden (10 km) gelden in principe de volgende data:

Woltersum I 18-03-2022
Putten 20-03-2022
Uithuizen 23-03-2022
Woltersum II 28-03-2022
Scharnegoutum 28-03-2022
Hellum 31-03-2022
Losdorp 31-03-2022
Wageningen 02-04-2022
Son 02-04-2022
Hedel 04-04-2022
Hekendorp 08-04-2022
Lunteren 11-04-2022