Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Bedrijven in 3-kilometerzone Heeten testen negatief (26 augustus 2021)

26 augustus 2021

Na de recente vondst van hoogpathogene vogelgriep (H5N8) in Heeten (provincie Overijssel) zijn de bedrijven in het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Deze bedrijven zijn negatief getest op vogelgriep, meldt het ministerie van LNV. De afvoer van vleeskuikens en consumptie-eieren uit het 10-kilometergebied Heeten is vanaf 27 augustus 2021 weer mogelijk onder voorwaarden.

Afvoermogelijkheden Heeten

  • Vanaf 27 augustus is het mogelijk om vleeskuikens en consumptie-eieren uit het gebied Heeten te halen via NVWA-ontheffingen en of aangewezen (tussen)locaties. Neem hiervoor contact op met uw slachterij, pakstation of AVINED (info@avined.nl).
  • De afvoer van broedeieren door vermeerderingsbedrijven naar de broederij is in principe onder voorwaarden mogelijk twee weken na de bevestiging van de besmetting. Dit geldt ook voor het verplaatsen van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen. Advies: begin op tijd met het aanvragen van een ontheffing bij de NVWA en bekijk de voorwaarden goed.

Klik hier voor een overzicht van de aanwijzingen, procedures en ontheffingen

In principe wordt een beschermings- en bewakingsgebied (10 km) weer vrijgegeven na 30 dagen vanaf de dag dat de eerste R&O heeft plaatsgevonden om 00:00 uur. Dit is meestal de dag van de vastgestelde besmetting. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen. Een beschermingsgebied (3 km) wordt in principe na 21 dagen weer ingetrokken. Hierdoor blijft er alleen een bewakingsgebied (10 km) over.

Landelijke maatregelen

Nog steeds gelden er enkele landelijke maatregelen voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens:

  • Aangescherpte meldplicht, waarbij pluimveehouders eerder melding moeten maken bij de NVWA van uitval van hun pluimvee;
  • Afdekken en gebruik van strooisel voor eenden;
  • Bezoekersverbod voor commercieel gehouden vogels, tenzij bezoekers geregistreerd worden en het bezoekersprotocol wordt nageleefd.

Later deze week wordt er nog een advies verwacht van de ‘deskundigengroep dierziekten’ van het ministerie van LNV. Mede op basis van dat advies besluit het ministerie of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn.