Nieuws

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Controle in tijden van vogelgriep

29 september 2022

Helaas heeft Nederland te maken met een onvoorstelbaar lange periode van vogelgriep en daaraan gekoppeld het bezoekverbod van vogelverblijfplaatsen. Dankzij het uitvoeringsbesluit zijn er mogelijkheden om de jaarlijkse IKB Kip controle toch uit te voeren door deze (deels) op afstand te laten plaatsvinden. Vaak kan het administratieve gedeelte van de controle in het woonhuis, waarna de fysieke voorschriften via een live videoverbinding worden gecontroleerd. De deelnemer (of werknemer) maakt een rondgang in de stal met zijn/haar smartphone om langs alle punten te gaan die van belang zijn voor de controle. Dit gebeurt op aangeven van de controleur, die de bedrijfsgebouwen dus niet betreedt. Op deze manier kunnen alle IKB Kip voorschriften gecontroleerd worden. Het laten uitvoeren van de controle is een voorwaarde om een nieuw certificaat te krijgen. Uw Certificerende Instantie benadert u voor een afspraak (als u dit jaar nog niet gecontroleerd bent). Voor het schema en voor de deelnemers is de controle belangrijk, omdat zo aangetoond wordt dat alle deelnemers voldoen aan de IKB-eisen. Samen sterk!

Mocht u door overmacht niet kunnen voldoen aan een bepaald voorschrift, meldt dit dan zo snel mogelijk aan het secretariaat IKB Kip via info@ikbkip.nl. Vermeld hierbij uw bedrijfsnaam, KIP-nummer, het voorschrift en de reden van het knelgeval op uw bedrijf.