Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Controle in tijden van vogelgriep

29 september 2022

Helaas heeft Nederland te maken met een onvoorstelbaar lange periode van vogelgriep en daaraan gekoppeld het bezoekverbod van vogelverblijfplaatsen. Dankzij het uitvoeringsbesluit zijn er mogelijkheden om de jaarlijkse IKB Kip controle toch uit te voeren door deze (deels) op afstand te laten plaatsvinden. Vaak kan het administratieve gedeelte van de controle in het woonhuis, waarna de fysieke voorschriften via een live videoverbinding worden gecontroleerd. De deelnemer (of werknemer) maakt een rondgang in de stal met zijn/haar smartphone om langs alle punten te gaan die van belang zijn voor de controle. Dit gebeurt op aangeven van de controleur, die de bedrijfsgebouwen dus niet betreedt. Op deze manier kunnen alle IKB Kip voorschriften gecontroleerd worden. Het laten uitvoeren van de controle is een voorwaarde om een nieuw certificaat te krijgen. Uw Certificerende Instantie benadert u voor een afspraak (als u dit jaar nog niet gecontroleerd bent). Voor het schema en voor de deelnemers is de controle belangrijk, omdat zo aangetoond wordt dat alle deelnemers voldoen aan de IKB-eisen. Samen sterk!

Mocht u door overmacht niet kunnen voldoen aan een bepaald voorschrift, meldt dit dan zo snel mogelijk aan het secretariaat IKB Kip via info@ikbkip.nl. Vermeld hierbij uw bedrijfsnaam, KIP-nummer, het voorschrift en de reden van het knelgeval op uw bedrijf.