Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Corona: Aanpassing werkwijze IKB PSB

6 april 2020

Het coronavirus heeft invloed op ons dagelijks doen en laten. Het is daarom van belang dat we daarbij de adviezen van het RIVM volgen en rekening houden met de gezondheid en veiligheid van u als deelnemer. Er zijn daarom een aantal aanpassingen in de werkwijze van IKB. Uiteraard houden we de kwaliteit van uw certificaat en het IKB PSB-schema hoog en voorkomen we zoveel mogelijk dat uw certificaat verloopt. Zo kan u blijven aantonen dat u garanties geeft over de kwaliteit en borging op uw bedrijf.

Controle op afstand

De meeste IKB-controles worden vanaf 3 april op afstand uitgevoerd. Dit geldt o.a. voor de jaarlijkse hercontrole. De werkwijze voor andere type controles vindt u terug in het uitvoeringsbesluit.

Bij een controle op afstand bekijkt de controleur uw administratie vanaf zijn werkplek (bijvoorbeeld d.m.v. ingestuurde stukken). Er kan ook contact worden gezocht met u via een live videoverbinding. Uiteraard wordt gekeken of dit voor u mogelijk is. Bij een goed verloop rondt de CI de controle af en geeft deze een nieuw certificaat af. Lukt het niet om de controle op afstand geheel uit te voeren (bijvoorbeeld door een slechte videoverbinding), dan worden er verdere acties besproken.

Het nemen van Salmonella monsters

Voor IKB doen ent, laad en snavelbehandelingsbedrijven onderzoek naar de aanwezigheid van Salmonella op eigen materiaal/apparatuur. Dit onderzoek zien wij als een belangrijk deel van de bedrijfsvoering en borging in de keten. Toch kan het door overmacht in verband met corona voorkomen dat monstername niet mogelijk is. Bijvoorbeeld door tekort aan laboratoriummaterialen of door uitval van personeel bij de HOSOWO-instantie. Bewaar in dat geval communicatie met uw HOSOWO-instantie goed en laat dit zien tijdens de controle. Hier kan dan rekening mee worden gehouden.

De cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’

Medewerkers die fysiek betrokken zijn bij de ent- en vang- en laadwerkzaamheden volgen verplicht de cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’. Deze cursus wordt momenteel niet gegeven. Daarnaast  kunnen wij ons voorstellen dat u, door mogelijke personeelstekorten, beschikbaar personeel zo veel mogelijk wil inzetten de komende tijd.

Daarom is de termijn voor het volgen van de cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’ tijdelijk verruimd van drie naar zes maanden na indiensttreding of aanvang van de werkzaamheden. Meldt iedere nieuwe medewerker wel binnen 6 weken bij de cursusinstantie, dit blijft ongewijzigd.

Geldigheid uitvoeringsbesluit

Dit uitvoeringsbesluit geldt vanaf 3 april. Omdat deze aanpassingen zijn gedaan met het oog op de coronasituatie in Nederland en Europa is nu nog geen einddatum bepaald. We houden de situatie in de gaten en houden u uiteraard op de hoogte.

Als u tegen andere zaken aanloopt in relatie tot de coronasituatie, waardoor u niet meer kunt voldoen aan de IKB PSB-voorschriften, meldt dit dan via info@ikbpsb.nl.