Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Corona: IKB Kip-controles en bezoek op uw bedrijf

9 juli 2020

IKB Kip-controles

Het coronavirus heeft invloed op ons dagelijks leven. Het is daarom van belang dat we de adviezen van het RIVM volgen en rekening houden met zowel uw gezondheid en veiligheid, als dat van uw bezoekers. Via een nieuwsbrief bent u daarom geïnformeerd over een aantal aanpassingen in de werkwijze van IKB. De meeste IKB-controles, zoals de jaarlijkse hercontrole, zijn vanaf 2 april op afstand uitgevoerd.

 

In Nederland wordt het beleid rondom corona geleidelijk aan versoepeld. Ook is er vanuit het veld een toenemende vraag naar het uitvoeren van controles op uw bedrijf. Daarom zal de Certificerende Instantie (CI) samen met u besluiten over het uitvoeren van de IKB-controle op afstand, of door een bezoek aan uw bedrijf.

 

Bezoek op uw bedrijf

 

Voor verschillende werkzaamheden schakelt u als deelnemer externe partijen in. U kunt uw bezoekers helpen zich aan de maatregelen te houden. Denk daarnaast ook aan de volgende punten:

 

  • Geef het tijdig door aan uw bezoekers als u verkoudheidsklachten of verhoging heeft.

    

 

  • Zorg voor voldoende beschikbare kleed- en pauzeruimte.

    

 

  • Laat medewerkers van uw bedrijf en de bezoekers zoveel mogelijk apart werken.

    

 

 

Zorg er zoals altijd voor dat bezoekers hun handen kunnen wassen en desinfecteren. Zorg ook voor een plek waar eventuele materialen en voertuigen schoongespoten kunnen worden.