Nieuws

Verslag bijeenkomst Deskundigengroep Dierziekten (9 augustus 2022)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophok- en afschermplicht niet verder in te trekken.

Afvoermogelijkheden Dalfsen III (5 augustus 2022)

Vanaf heden is de afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit het beperkingsgebied Dalfsen III weer mogelijk.

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Dalfsen (2 augustus 2022)

Het ministerie van LNV meldt dat in Dalfsen (provincie Overijssel) op een legpluimveebedrijf in een biologische stal met circa 13.000 kippen vogelgriep is vastgesteld.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Doorgeven letselpercentage

21 december 2020

Wij krijgen regelmatig vragen binnen over het nut van het doorgeven van letselpercentage aan de vang- en laadploeg. Letselpercentage zegt iets over de kwaliteit van het proces tussen stal en slachthaak. Verschillende handelingen aan het dier tijdens dit proces kunnen leiden tot letsel, en daarmee een vermindering van het dierwelzijn en de vleeskwaliteit. Doordat letselpercentage doorgegeven wordt vanuit de slachterij naar pluimveehouder en van pluimveehouder naar vang- en laadploeg, krijgen alle schakels van de keten terugkoppeling. Deze informatie kan gebruikt worden om het proces te analyseren en waar nodig te verbeteren. Het blijft daarom belangrijk om letselpercentage terug te koppelen aan de laadploeg. We hebben u in deze nieuwsbrief al geïnformeerd over het veld ‘Letsel(%)’ in MijnAVINED. Wij hopen u op termijn de mogelijkheid te bieden om letselpercentage via deze wijze automatisch door te geven aan de laadploeg.