Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Doorgeven letselpercentage

21 december 2020

Wij krijgen regelmatig vragen binnen over het nut van het doorgeven van letselpercentage aan de vang- en laadploeg. Letselpercentage zegt iets over de kwaliteit van het proces tussen stal en slachthaak. Verschillende handelingen aan het dier tijdens dit proces kunnen leiden tot letsel, en daarmee een vermindering van het dierwelzijn en de vleeskwaliteit. Doordat letselpercentage doorgegeven wordt vanuit de slachterij naar pluimveehouder en van pluimveehouder naar vang- en laadploeg, krijgen alle schakels van de keten terugkoppeling. Deze informatie kan gebruikt worden om het proces te analyseren en waar nodig te verbeteren. Het blijft daarom belangrijk om letselpercentage terug te koppelen aan de laadploeg. We hebben u in deze nieuwsbrief al geïnformeerd over het veld ‘Letsel(%)’ in MijnAVINED. Wij hopen u op termijn de mogelijkheid te bieden om letselpercentage via deze wijze automatisch door te geven aan de laadploeg.