Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Doorgeven letselpercentage

21 december 2020

Wij krijgen regelmatig vragen binnen over het nut van het doorgeven van letselpercentage aan de vang- en laadploeg. Letselpercentage zegt iets over de kwaliteit van het proces tussen stal en slachthaak. Verschillende handelingen aan het dier tijdens dit proces kunnen leiden tot letsel, en daarmee een vermindering van het dierwelzijn en de vleeskwaliteit. Doordat letselpercentage doorgegeven wordt vanuit de slachterij naar pluimveehouder en van pluimveehouder naar vang- en laadploeg, krijgen alle schakels van de keten terugkoppeling. Deze informatie kan gebruikt worden om het proces te analyseren en waar nodig te verbeteren. Het blijft daarom belangrijk om letselpercentage terug te koppelen aan de laadploeg. We hebben u in deze nieuwsbrief al geïnformeerd over het veld ‘Letsel(%)’ in MijnAVINED. Wij hopen u op termijn de mogelijkheid te bieden om letselpercentage via deze wijze automatisch door te geven aan de laadploeg.