Nieuws

Samen voor een sterke Nederlandse pluimveesector

De uitspraak van de rechtbank over het vangen van pluimvee stelt ons teleur.

Terugkijken webinar ‘Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep’

Op 22 november 2022 heeft de webinar ‘Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep’ plaatsgevonden. Deze webinar is speciaal georganiseerd voor erfbetreders.

Intrekkingsdata beperkingsgebieden (10 km)

In dit nieuwsbericht worden de intrekkingsdata van de huidige beperkingsgebieden (10 km) weergegeven.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Doorgeven letselpercentage

21 december 2020

Wij krijgen regelmatig vragen binnen over het nut van het doorgeven van letselpercentage aan de vang- en laadploeg. Letselpercentage zegt iets over de kwaliteit van het proces tussen stal en slachthaak. Verschillende handelingen aan het dier tijdens dit proces kunnen leiden tot letsel, en daarmee een vermindering van het dierwelzijn en de vleeskwaliteit. Doordat letselpercentage doorgegeven wordt vanuit de slachterij naar pluimveehouder en van pluimveehouder naar vang- en laadploeg, krijgen alle schakels van de keten terugkoppeling. Deze informatie kan gebruikt worden om het proces te analyseren en waar nodig te verbeteren. Het blijft daarom belangrijk om letselpercentage terug te koppelen aan de laadploeg. We hebben u in deze nieuwsbrief al geïnformeerd over het veld ‘Letsel(%)’ in MijnAVINED. Wij hopen u op termijn de mogelijkheid te bieden om letselpercentage via deze wijze automatisch door te geven aan de laadploeg.