Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Dringende oproep deskundigen: goede bedrijfshygiëne van levensbelang (17 november)

17 november 2020

Prof. dr. J.A. (Arjan) Stegeman en dr. F.C. (Francisca) Velkers doen een dringende oproep aan de pluimveesector: goede bedrijfshygiëne op pluimveebedrijven is van levensbelang. Dit geldt niet alleen voor pluimveebedrijven in waterrijke gebieden. Wij omarmen vanzelfsprekend deze oproep. Ook leest u meer over

 • binnenkort aanscherping meldcriteria eenden;
 • knelpunten in de 10-kilometerzones;
 • vogelgriepsituatie in de landen om ons heen

Binnenkort aanscherping meldcriteria eenden

Het HPAI-H5N8 virus heeft bij eenden mildere verschijnselen dan bij andere pluimveesoorten. Dit kan betekenen dat vogelgriep bij eendenbedrijven minder snel wordt herkend. Daarom werkt het ministerie van LNV aan een aanpassing van de criteria voor het melden van een verdenking bij de NVWA voor eenden. De criteria zijn dan als volgt:

 • Eerste week na opzet: melden bij uitval van meer dan 3% in de week
 • Tweede week na opzet en verder:
  • 0,15% of meer uitval per dag gedurende 2 opeenvolgende dagen
   of
  • 0,5% of meer uitval op 1 dag en gelijktijdig een voeropname daling van 5%.

AVINED roept eendenbedrijven en dierenartsen op om deze criteria nu al te hanteren. Beter een keer te vaak gemeld bij de NVWA dan een keer te weinig. Klik hier voor het meldpunt van de NVWA.

Dringende oproep deskundigen: “Goede bedrijfshygiëne op pluimveebedrijven is van levensbelang, niet alleen voor waterrijke gebieden”

“In grote delen van het land worden veel dode vogels gevonden die zijn gestorven aan vogelgriep. Dit betekent dat er heel veel virus aanwezig is in het milieu. Dit is zorgelijk, omdat het virus de komende maanden steeds beter kan overleven als de buitentemperatuur daalt in de wintermaanden.” Door: Prof. dr. J.A. (Arjan) Stegeman en dr. F.C. (Francisca) Velkers (beiden dierenarts/epidemioloog bij de faculteit diergeneeskunde van Universiteit Utrecht,

Lees hier meer over deze dringende oproep.

Nieuwe informatie knelpunten 10-kilometerzones

 • Bij afvoer van broedeieren uit de 10-kilometerzones is het verstandig om tijdig een verzoek te doen tot ontheffing bij de NVWA, vanwege de doorlooptijd;
 • Bij verplaatsing opfokkoppels uit de 10-kilometerzones wordt aangeraden tijdig een verzoek tot ontheffing te doen bij de NVWA, vanwege de doorlooptijd;
 • Terwolde: proces aangewezen slachterij voor afvoer vleeskuikens en aangewezen pakstations en overslaglocatie voor consumptie-eieren is gestart.

AVINED werkt aan een overzicht waarin alle procedures rondom ontheffingen worden verduidelijkt. Dit overzicht verschijnt binnenkort op de website. Neem voor meer informatie over ontheffingen contact op met AVINED (info@avined.nl).

Vogelgriepsituatie om ons heen

Vanuit de Duitse pluimveesector is vernomen dat in Duitsland een H5N8 besmetting is vastgesteld bij een leghennenbedrijf bij Neubukow (Landkreis Rostock). Ook is er in het westen van Engeland vogelgriep geconstateerd bij een pluimveebedrijf. Al eerder meldde AVINED dat er hoogpathogene vogelgriep is gevonden in wilde vogels in Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Zweden en Spanje. Ook zijn er verschillende hobbylocaties besmet geraakt in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Klik hier voor de kaart met besmette wilde vogels in Nederland.

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen vindt u op de website van het ministerie van LNV. Heeft u problemen met de aanvoer- of afvoer op uw pluimveebedrijf binnen één van de 10 kilometergebieden? Neem dan contact op met AVINED (info@avined.nl). Dit geldt uiteraard ook voor aanvullende vragen of opmerkingen.