Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Eerste resultaten laserapparatuur tegen wilde (water)vogels veelbelovend

10 juni 2020

De eerste analyse van de videobeelden van bezoek van wilde vogels aan de uitloop laten veelbelovende resultaten zien. Zonder gebruik van de laser wordt er vrijwel elke nacht bezoek van wilde eenden gezien. Daarnaast bezoeken in de morgenuren verschillende zangvogels – zoals de merel, kauw en witte en gele kwikstaart – de uitloop. Met gebruik van de laser wordt er ’s nachts geen enkele eend meer in de uitloop gesignaleerd en zijn er ’s morgens ook vrijwel geen zangvogels meer te zien.

Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Het WBVR voert dit onderzoek uit in opdracht van de pluimveesector en wordt (deels) gefinancierd door de onderzoeksbijdrage. Het onderzoek maakt deel uit van de roadmap ‘Strategische aanpak vogelgriep’. WBVR test of laserapparatuur bezoeken van wilde (water)vogels aan de uitloop van een pluimveebedrijf sterk en langdurig kan beperken. Dat kan de kans verkleinen dat kippen besmet raken met vogelgriep. Dit onderzoek startte in het najaar van 2019.

Effect van lasers op wilde vogels meten

Op een uitloopbedrijf dat in het verleden vaker besmet raakte met vogelgriep is laserapparatuur geïnstalleerd. Tevens is een video-bewakingssysteem met harde schijf opslag geïnstalleerd in de uitloop. Dit maakt het mogelijk om bezoek van wilde vogels aan de uitloop vast te leggen en te analyseren in combinatie met een laser die wel of niet in werking is. Door periodes van enkele weken afwisselend wel en niet de laser in werking te stellen, wordt het effect van de laser op het aantal bezoeken en/of aantal bezoekende wilde (water)vogels per tijdsperiode geschat. Tevens kan daarbij worden getoetst of er sprake is van gewenning door wilde vogels aan de laser. Omdat het nooit 100 procent zeker is of en wanneer er wilde (water)vogels in de uitloop zullen komen, wordt het experiment uitgevoerd in de winter van 2019-2020 en herhaald in de winter van 2020-2021.

Vervolgonderzoek: gewenning van de laser

Volgens plan zijn eind 2020 alle videobeelden van de periode december 2019 – maart 2020 geanalyseerd. Ook is er dan statistisch getoetst of er een sterke reductie in het bezoek van wilde (water)vogels kan worden toegeschreven aan het gebruik van de laser. Eind van dit jaar wordt een volgende onderzoeksperiode van vier maanden gestart, die is gericht op het onderzoeken of langdurig gebruik van de laser mogelijk tot gewenning leidt, waardoor de laser minder effectief kan zijn.

Lees op de website van het WBVR meer over het onderzoek.