Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Gebruiksvriendelijker formulier reinigen in eigen beheer

29 september 2022

In de nieuwsbrief van mei 2022 hebben wij u verzocht om de reinigingswerkzaamheden die in eigen beheer worden uitgevoerd vast te leggen via het formulier ‘reinigen in eigen beheer’. In de afgelopen maanden hebben wij suggesties ontvangen om het formulier gebruiksvriendelijker te maken. Onderstaande verbeteringen zijn doorgevoerd:

  • Het formulier werkt nu ook via mobiele telefoon of tablet
  • U krijgt een duidelijke ontvangstmail met als bijlage het ingevulde formulier
  • Het formulier is makkelijker te openen en printen

Heeft u nog verdere verbeterpunten dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor een email sturen naar info@ikbkip.nl