Nieuws

Salmonellabesmettingen Nederland onder EU-doelstellingen

Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, heeft de Nederlandse pluimveesector alle doelstellingen van de EU voor 2022 gehaald. Daarvoor willen wij u bedanken!

Wijziging bemonsteringsfrequentie Salmonella (groot)ouderdierbedrijven per 1 juli 2023

De wettelijke bemonsteringsfrequentie voor Salmonella bij (groot)ouderdierbedrijven keert terug naar driewekelijks voor regulier onderzoek en twee keer per ronde voor officieel onderzoek.

Terugkijken: Webinar "Ontsmettten drinkwater(leiding) in pluimveestallen, waar moet ik op letten?"

Op 10 mei 2023 hebben ZLTO, AVINED (IKB Ei & IKB Kip) en SecurEggFarmer een webinar voor pluimveehouders en erfbetreders georganiseerd over ‘Ontsmetten drinkwater(leiding) in pluimveestallen’.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Gebruiksvriendelijker formulier reinigen in eigen beheer

29 september 2022

In de nieuwsbrief van mei 2022 hebben wij u verzocht om de reinigingswerkzaamheden die in eigen beheer worden uitgevoerd vast te leggen via het formulier ‘reinigen in eigen beheer’. In de afgelopen maanden hebben wij suggesties ontvangen om het formulier gebruiksvriendelijker te maken. Onderstaande verbeteringen zijn doorgevoerd:

  • Het formulier werkt nu ook via mobiele telefoon of tablet
  • U krijgt een duidelijke ontvangstmail met als bijlage het ingevulde formulier
  • Het formulier is makkelijker te openen en printen

Heeft u nog verdere verbeterpunten dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor een email sturen naar info@ikbkip.nl