Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Het belang van douchen

29 september 2022

Vanuit IKB Kip wordt veel waarde gehecht aan hygiëne en biosecurity. Een belangrijk onderdeel hiervan is het laten douchen van bezoekers die de stal in gaan. Met goed douchen worden ziektekiemen weggespoeld. Door daarna bedrijfs-/stalkleding en -schoeisel te dragen beperkt u de risico’s die een bedrijfsbezoek met zich mee kunnen brengen. Zo werkt u samen aan het voorkomen van insleep van ziektes.

Op dit moment heeft iedere IKB Kip-deelnemer een douche op het perceel. Douches in bijvoorbeeld het woonhuis tellen nu nog mee. Op 1 juli 2028 moet op elk bedrijfsterrein een doorloopdouche beschikbaar zijn die voldoet aan de eisen, zodat comfortabel en veilig gedoucht kan worden. Denk hieraan als u gaat (ver)bouwen en plaats een doorloopdouche op het bedrijfsterrein (als u die nog niet heeft). Daarmee werkt u samen met uw bezoekers aan het terugdringen van insleep risico’s en blijft u voldoen aan IKB Kip.

Meer over bedrijfshygiëne
Het nut van een douche