Nieuws

Jaarplan en deelnemersbijdrage IKB Kip 2023

We nemen u alvast mee in het jaarplan 2023 voor IKB Kip.

Doe de middelencheck voor uw drinkwaterleidingen

Als u zelf of als u een bedrijf inhuurt om uw drinkwaterleidingen te reinigen/ontsmetten, dan bent u als voedselproducent eindverantwoordelijk dat de toegestane middelen op de juiste manier en met de juiste dosering worden toegepast. Wij hebben een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Plaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 gaan een aantal zaken veranderen rondom plaagdierbeheersing. Lees hier meer.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Het belang van douchen

29 september 2022

Vanuit IKB Kip wordt veel waarde gehecht aan hygiëne en biosecurity. Een belangrijk onderdeel hiervan is het laten douchen van bezoekers die de stal in gaan. Met goed douchen worden ziektekiemen weggespoeld. Door daarna bedrijfs-/stalkleding en -schoeisel te dragen beperkt u de risico’s die een bedrijfsbezoek met zich mee kunnen brengen. Zo werkt u samen aan het voorkomen van insleep van ziektes.

Op dit moment heeft iedere IKB Kip-deelnemer een douche op het perceel. Douches in bijvoorbeeld het woonhuis tellen nu nog mee. Op 1 juli 2028 moet op elk bedrijfsterrein een doorloopdouche beschikbaar zijn die voldoet aan de eisen, zodat comfortabel en veilig gedoucht kan worden. Denk hieraan als u gaat (ver)bouwen en plaats een doorloopdouche op het bedrijfsterrein (als u die nog niet heeft). Daarmee werkt u samen met uw bezoekers aan het terugdringen van insleep risico’s en blijft u voldoen aan IKB Kip.

Meer over bedrijfshygiëne
Het nut van een douche