Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Het belang van douchen

29 september 2022

Vanuit IKB Kip wordt veel waarde gehecht aan hygiëne en biosecurity. Een belangrijk onderdeel hiervan is het laten douchen van bezoekers die de stal in gaan. Met goed douchen worden ziektekiemen weggespoeld. Door daarna bedrijfs-/stalkleding en -schoeisel te dragen beperkt u de risico’s die een bedrijfsbezoek met zich mee kunnen brengen. Zo werkt u samen aan het voorkomen van insleep van ziektes.

Op dit moment heeft iedere IKB Kip-deelnemer een douche op het perceel. Douches in bijvoorbeeld het woonhuis tellen nu nog mee. Op 1 juli 2028 moet op elk bedrijfsterrein een doorloopdouche beschikbaar zijn die voldoet aan de eisen, zodat comfortabel en veilig gedoucht kan worden. Denk hieraan als u gaat (ver)bouwen en plaats een doorloopdouche op het bedrijfsterrein (als u die nog niet heeft). Daarmee werkt u samen met uw bezoekers aan het terugdringen van insleep risico’s en blijft u voldoen aan IKB Kip.

Meer over bedrijfshygiëne
Het nut van een douche