Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Het belang van douchen

29 september 2022

Vanuit IKB Kip wordt veel waarde gehecht aan hygiëne en biosecurity. Een belangrijk onderdeel hiervan is het laten douchen van bezoekers die de stal in gaan. Met goed douchen worden ziektekiemen weggespoeld. Door daarna bedrijfs-/stalkleding en -schoeisel te dragen beperkt u de risico’s die een bedrijfsbezoek met zich mee kunnen brengen. Zo werkt u samen aan het voorkomen van insleep van ziektes.

Op dit moment heeft iedere IKB Kip-deelnemer een douche op het perceel. Douches in bijvoorbeeld het woonhuis tellen nu nog mee. Op 1 juli 2028 moet op elk bedrijfsterrein een doorloopdouche beschikbaar zijn die voldoet aan de eisen, zodat comfortabel en veilig gedoucht kan worden. Denk hieraan als u gaat (ver)bouwen en plaats een doorloopdouche op het bedrijfsterrein (als u die nog niet heeft). Daarmee werkt u samen met uw bezoekers aan het terugdringen van insleep risico’s en blijft u voldoen aan IKB Kip.

Meer over bedrijfshygiëne
Het nut van een douche