Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB-controles en IKB-voorschriften

10 november 2020

Ook voor IKB geldt: geen bezoek aan stal of andere vogelverblijfplaats tenzij noodzakelijk.

  1. De IKB-controles kunnen op afstand plaatsvinden op basis van het uitvoeringsbesluit dat eerder is opgesteld. Bij het inplannen van de controle zal de controleur met u bespreken wat haalbaar en mogelijk is op uw bedrijf. Hierbij is natuurlijk ook aandacht voor de corona-richtlijnen.
  2. Onderzoeken op Salmonella raken direct aan de voedselveiligheid en moeten worden uitgevoerd. Veelal ook vanuit wet- en regelgeving. In een aantal gevallen moet u Salmonellamonsters laten nemen door een dierenarts of paraveterinair (bijv. het onderzoek 3 weken voor de slacht van vleeskuikens). Aangezien dit wettelijk is vastgelegd, kan IKB hier niet van afwijken. Probeer zo’n bezoek te combineren met andere activiteiten die de dierenarts bij uw dieren moet uitvoeren. Tevens moet de dierenarts zich houden aan het bezoekersprotocol en het hygiëneprotocol IKB.
  3. Soms moet er iemand de stal in voor het uitvoeren van een IKB-verplichting die bovenwettelijk is. Denk bijvoorbeeld aan drinkwateronderzoek of hygiënogrammen. Ook daarvoor geldt dat een dergelijk bezoek alleen mag als het noodzakelijk is voor bijvoorbeeld volks- of diergezondheid (bijv. bij ziekte of een besmetting van uw dieren). Laat u een dergelijk onderzoek in de deze periode niet uitvoeren dan zal er geen sanctie volgen, omdat er sprake is van overmacht voor u. Als bezoek aan stallen weer toegestaan is, laat u de onderzoeken alsnog uitvoeren.

Als u tegen andere zaken aanloopt in relatie tot de coronasituatie en/of vogelgriep, waardoor u niet meer kunt voldoen aan de IKB-voorschriften, meldt dit dan via info@ikbkip.nl.