Nieuws

Jaarplan en deelnemersbijdrage IKB Kip 2023

We nemen u alvast mee in het jaarplan 2023 voor IKB Kip.

Doe de middelencheck voor uw drinkwaterleidingen

Als u zelf of als u een bedrijf inhuurt om uw drinkwaterleidingen te reinigen/ontsmetten, dan bent u als voedselproducent eindverantwoordelijk dat de toegestane middelen op de juiste manier en met de juiste dosering worden toegepast. Wij hebben een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Plaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 gaan een aantal zaken veranderen rondom plaagdierbeheersing. Lees hier meer.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB-controles en IKB-voorschriften

10 november 2020

Ook voor IKB geldt: geen bezoek aan stal of andere vogelverblijfplaats tenzij noodzakelijk.

  1. De IKB-controles kunnen op afstand plaatsvinden op basis van het uitvoeringsbesluit dat eerder is opgesteld. Bij het inplannen van de controle zal de controleur met u bespreken wat haalbaar en mogelijk is op uw bedrijf. Hierbij is natuurlijk ook aandacht voor de corona-richtlijnen.
  2. Onderzoeken op Salmonella raken direct aan de voedselveiligheid en moeten worden uitgevoerd. Veelal ook vanuit wet- en regelgeving. In een aantal gevallen moet u Salmonellamonsters laten nemen door een dierenarts of paraveterinair (bijv. het onderzoek 3 weken voor de slacht van vleeskuikens). Aangezien dit wettelijk is vastgelegd, kan IKB hier niet van afwijken. Probeer zo’n bezoek te combineren met andere activiteiten die de dierenarts bij uw dieren moet uitvoeren. Tevens moet de dierenarts zich houden aan het bezoekersprotocol en het hygiëneprotocol IKB.
  3. Soms moet er iemand de stal in voor het uitvoeren van een IKB-verplichting die bovenwettelijk is. Denk bijvoorbeeld aan drinkwateronderzoek of hygiënogrammen. Ook daarvoor geldt dat een dergelijk bezoek alleen mag als het noodzakelijk is voor bijvoorbeeld volks- of diergezondheid (bijv. bij ziekte of een besmetting van uw dieren). Laat u een dergelijk onderzoek in de deze periode niet uitvoeren dan zal er geen sanctie volgen, omdat er sprake is van overmacht voor u. Als bezoek aan stallen weer toegestaan is, laat u de onderzoeken alsnog uitvoeren.

Als u tegen andere zaken aanloopt in relatie tot de coronasituatie en/of vogelgriep, waardoor u niet meer kunt voldoen aan de IKB-voorschriften, meldt dit dan via info@ikbkip.nl.