Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB-controles en IKB-voorschriften

10 november 2020

Ook voor IKB geldt: geen bezoek aan stal of andere vogelverblijfplaats tenzij noodzakelijk.

  1. De IKB-controles kunnen op afstand plaatsvinden op basis van het uitvoeringsbesluit dat eerder is opgesteld. Bij het inplannen van de controle zal de controleur met u bespreken wat haalbaar en mogelijk is op uw bedrijf. Hierbij is natuurlijk ook aandacht voor de corona-richtlijnen.
  2. Onderzoeken op Salmonella raken direct aan de voedselveiligheid en moeten worden uitgevoerd. Veelal ook vanuit wet- en regelgeving. In een aantal gevallen moet u Salmonellamonsters laten nemen door een dierenarts of paraveterinair (bijv. het onderzoek 3 weken voor de slacht van vleeskuikens). Aangezien dit wettelijk is vastgelegd, kan IKB hier niet van afwijken. Probeer zo’n bezoek te combineren met andere activiteiten die de dierenarts bij uw dieren moet uitvoeren. Tevens moet de dierenarts zich houden aan het bezoekersprotocol en het hygiëneprotocol IKB.
  3. Soms moet er iemand de stal in voor het uitvoeren van een IKB-verplichting die bovenwettelijk is. Denk bijvoorbeeld aan drinkwateronderzoek of hygiënogrammen. Ook daarvoor geldt dat een dergelijk bezoek alleen mag als het noodzakelijk is voor bijvoorbeeld volks- of diergezondheid (bijv. bij ziekte of een besmetting van uw dieren). Laat u een dergelijk onderzoek in de deze periode niet uitvoeren dan zal er geen sanctie volgen, omdat er sprake is van overmacht voor u. Als bezoek aan stallen weer toegestaan is, laat u de onderzoeken alsnog uitvoeren.

Als u tegen andere zaken aanloopt in relatie tot de coronasituatie en/of vogelgriep, waardoor u niet meer kunt voldoen aan de IKB-voorschriften, meldt dit dan via info@ikbkip.nl.