Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip: Annual plan and contribution IKB Kip 2023

24 januari 2023

The IKB Kip 2023 annual plan has been approved by the IKB Kip Central Board of Experts (‘Centraal College van Deskundigen’ – CCvD) and adopted by the board.

IKB Kip, chicken from an assured source!
The aim of IKB Kip is to strengthen the license to produce of participants in the poultry meat chain. This involves building and maintaining the trust of market parties and society in IKB Kip and the companies that participate in the scheme. The focus areas for 2023 include:

  1. Working together towards a system that we can remain proud of, including promotion of and informing about IKB Kip.
  2. IKB Kip as an efficient and effective scheme, which includes having clear objectives and monitoring progress towards achieving them.
  3. Fair and proper schedule and schedule management, in accordance with ISO 17065.
  4. Support for participants, including good communication and good secretariat accessibility.

These activities are funded by contributions from IKB Kip participants. Please see the 2023 rates below. Rates for 2023 have been increased compared with 2022 (+/- 9%). This increase partially covers increased costs (inflation).

Description Rate in 2023 (€)
Primary company 290
Hatchery, abattoir or cutting plant 820
Multisites 2.700 plus €33 per sub-location

 

More information about the annual plan