Nieuws

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip: Annual plan and contribution IKB Kip 2023

24 januari 2023

The IKB Kip 2023 annual plan has been approved by the IKB Kip Central Board of Experts (‘Centraal College van Deskundigen’ – CCvD) and adopted by the board.

IKB Kip, chicken from an assured source!
The aim of IKB Kip is to strengthen the license to produce of participants in the poultry meat chain. This involves building and maintaining the trust of market parties and society in IKB Kip and the companies that participate in the scheme. The focus areas for 2023 include:

  1. Working together towards a system that we can remain proud of, including promotion of and informing about IKB Kip.
  2. IKB Kip as an efficient and effective scheme, which includes having clear objectives and monitoring progress towards achieving them.
  3. Fair and proper schedule and schedule management, in accordance with ISO 17065.
  4. Support for participants, including good communication and good secretariat accessibility.

These activities are funded by contributions from IKB Kip participants. Please see the 2023 rates below. Rates for 2023 have been increased compared with 2022 (+/- 9%). This increase partially covers increased costs (inflation).

Description Rate in 2023 (€)
Primary company 290
Hatchery, abattoir or cutting plant 820
Multisites 2.700 plus €33 per sub-location

 

More information about the annual plan