Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip: Controleer het IKB PSB register

10 mei 2022

Er zijn signalen uit het veld gekomen dat een niet gecertificeerd pluimveeservicebedrijf zich voordoet als IKB PSB gecertificeerd bedrijf. Bekijk voordat u een IKB PSB erkend bedrijf inschakelt of dit bedrijf inderdaad erkend is. Dit doet u via het IKB PSB register. Dit register wijzigt regelmatig, dus controleer dit altijd voor de werkzaamheden. Op deze manier voorkomt u afkeur tijdens de IKB Kip controle en zorgt u ervoor zaken te doen met servicebedrijven die hun zaken ook op orde hebben. Als u twijfelt of vragen heeft over het inzetten van een pluimveeservicebedrijf, neem dan contact op met AVINED (info@avined.nl).

IKB PSB register