Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip: Goed voorbereid de zomer in

10 juni 2022

De lente is in volle gang en de temperaturen in Nederland lopen weer op. In aanloop naar de zomer kunt u de nodige voorbereidingen treffen om zo hittestress tijdens de zomermaanden te voorkomen.
Tips in aanloop naar de zomer:

  • Zorg voor de aanwezigheid van een geijkte relatieve luchtvochtigheidsmeter (RV) in uw stal. Met de RV in combinatie met temperatuur en luchtsnelheid kan de gevoelstemperatuur worden bepaald. De RV meter dient minimaal 1x per jaar geijkt te worden. Meer informatie over het belang van gevoelstemperatuur leest u hier.
  • Controleer de werking van de koelinstallatie en loop hierbij alle mondstukken (nozzles) na.
  • Zorg ervoor dat de luchtinlaten, ventilatoren en luchtkokers schoon zijn en controleer de werking ervan. Snoei beplanting die een goede ventilatie belemmert.
  • Zorg voor een goed functionerend alarm op de ventilatievoorziening en een noodstroomaggregaat. Controleer deze minimaal één keer per twee maanden.
  • Reinig het koelsysteem (i.v.m. Legionella) en controleer de werking hiervan.
  • Controleer de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor uw ventilatoren.
  • Bekijk de voorraad van additieven en voer met een speciale samenstelling (zoals geconcentreerder voer met extra mineralen en vitamine C), als u dit tijdens warme dagen wilt gebruiken. Let daarbij op de eisen die uw kwaliteitssystemen (bijvoorbeeld IKB Ei en IKB Kip) stellen aan de leveranciers van voedermiddelen en additieven.
  • Overleg de opzetaantallen met uw afnemer.

Om op tijd maatregelen te nemen kunt u de 7-daagse hittestress voorspelling van de GD of de 10-daagse hittestress voorspelling van voergroep zuid gebruiken. Deze geven u een hittestress voorspelling op basis van uw locatie, diersoort en het weer van de aankomende 7 of 10 dagen, per hittestress niveau zijn er passende maatregelen die u kunt nemen.

AVINED tips bij zomerse temperaturen

GD voorkom hittestress bij pluimvee