Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip: Goed voorbereid de zomer in

10 juni 2022

De lente is in volle gang en de temperaturen in Nederland lopen weer op. In aanloop naar de zomer kunt u de nodige voorbereidingen treffen om zo hittestress tijdens de zomermaanden te voorkomen.
Tips in aanloop naar de zomer:

  • Zorg voor de aanwezigheid van een geijkte relatieve luchtvochtigheidsmeter (RV) in uw stal. Met de RV in combinatie met temperatuur en luchtsnelheid kan de gevoelstemperatuur worden bepaald. De RV meter dient minimaal 1x per jaar geijkt te worden. Meer informatie over het belang van gevoelstemperatuur leest u hier.
  • Controleer de werking van de koelinstallatie en loop hierbij alle mondstukken (nozzles) na.
  • Zorg ervoor dat de luchtinlaten, ventilatoren en luchtkokers schoon zijn en controleer de werking ervan. Snoei beplanting die een goede ventilatie belemmert.
  • Zorg voor een goed functionerend alarm op de ventilatievoorziening en een noodstroomaggregaat. Controleer deze minimaal één keer per twee maanden.
  • Reinig het koelsysteem (i.v.m. Legionella) en controleer de werking hiervan.
  • Controleer de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor uw ventilatoren.
  • Bekijk de voorraad van additieven en voer met een speciale samenstelling (zoals geconcentreerder voer met extra mineralen en vitamine C), als u dit tijdens warme dagen wilt gebruiken. Let daarbij op de eisen die uw kwaliteitssystemen (bijvoorbeeld IKB Ei en IKB Kip) stellen aan de leveranciers van voedermiddelen en additieven.
  • Overleg de opzetaantallen met uw afnemer.

Om op tijd maatregelen te nemen kunt u de 7-daagse hittestress voorspelling van de GD of de 10-daagse hittestress voorspelling van voergroep zuid gebruiken. Deze geven u een hittestress voorspelling op basis van uw locatie, diersoort en het weer van de aankomende 7 of 10 dagen, per hittestress niveau zijn er passende maatregelen die u kunt nemen.

AVINED tips bij zomerse temperaturen

GD voorkom hittestress bij pluimvee