Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip: Het belang van correcte stalnummers

10 juni 2022

Zorg dat op uw stallen een duidelijk stalnummer staat, bijvoorbeeld door een bordje op de muur te plaatsen. Het stalnummer moet overeenkomen met uw stalnummer in KIP (Mijn AVINED). Het stalnummer is namelijk van belang voor een snelle en eenduidige tracering bij voedselveiligheidsaangelegenheden en dierziektes. Mocht u tegen knelpunten aanlopen rondom uw stalnummers, neem dan contact op met de Helpdesk van AVINED via 088-998 43 40 of via info@avined.nl.