Nieuws

Samen voor een sterke Nederlandse pluimveesector

De uitspraak van de rechtbank over het vangen van pluimvee stelt ons teleur.

Terugkijken webinar ‘Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep’

Op 22 november 2022 heeft de webinar ‘Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep’ plaatsgevonden. Deze webinar is speciaal georganiseerd voor erfbetreders.

Intrekkingsdata beperkingsgebieden (10 km)

In dit nieuwsbericht worden de intrekkingsdata van de huidige beperkingsgebieden (10 km) weergegeven.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip: Leg vast hoe u de stal reinigt

10 mei 2022

IKB Kip vraagt deelnemers die in eigen beheer reinigingswerkzaamheden uitvoeren om het nieuwe track&trace formulier ‘’reinigen in eigen beheer’’ in te vullen. Het schema biedt op dit moment meerdere mogelijkheden om de reinigingswerkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. IKB Kip ziet de meerwaarde voor deelnemers om deze mogelijkheden te behouden, maar voelt ook noodzaak om meer zicht te krijgen op een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden.

De ingevulde formulieren geven de IKB-controleur informatie over de wijze waarop u de reinigingswerkzaamheden heeft uitgevoerd, zoals het verantwoord gebruik van middelen.

U toont de formulieren tijdens de IKB-controle, de Certificerende Instantie kan met de ingevulde informatie sneller door de controlepunten lopen. Vul het formulier in na afloop van elke ronde, nadat de reiniging in eigen beheer heeft plaatsgevonden. Onderaan het formulier geeft u uw e-mailadres, zodat u het compleet ingevulde formulier digitaal kunt ontvangen. Het door u ingevulde formulier wordt niet verder dan uzelf verspreid.

Formulier 'Reinigen in eigen beheer'