Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip: Leg vast hoe u de stal reinigt

10 mei 2022

IKB Kip vraagt deelnemers die in eigen beheer reinigingswerkzaamheden uitvoeren om het nieuwe track&trace formulier ‘’reinigen in eigen beheer’’ in te vullen. Het schema biedt op dit moment meerdere mogelijkheden om de reinigingswerkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. IKB Kip ziet de meerwaarde voor deelnemers om deze mogelijkheden te behouden, maar voelt ook noodzaak om meer zicht te krijgen op een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden.

De ingevulde formulieren geven de IKB-controleur informatie over de wijze waarop u de reinigingswerkzaamheden heeft uitgevoerd, zoals het verantwoord gebruik van middelen.

U toont de formulieren tijdens de IKB-controle, de Certificerende Instantie kan met de ingevulde informatie sneller door de controlepunten lopen. Vul het formulier in na afloop van elke ronde, nadat de reiniging in eigen beheer heeft plaatsgevonden. Onderaan het formulier geeft u uw e-mailadres, zodat u het compleet ingevulde formulier digitaal kunt ontvangen. Het door u ingevulde formulier wordt niet verder dan uzelf verspreid.

Formulier 'Reinigen in eigen beheer'