Nieuws

Afvoer van opfokdieren in de Gelderse Vallei (12 mei 2022)

Het ministerie van LNV heeft gemeld dat de afvoer van opfokdieren uit de Gelderse Vallei onder voorwaarden is toegestaan.

IKB Kip: Tips voor de IKB Kip controle 2022

We geven u graag een aantal tips op basis van de meest vastgestelde afwijkingen 2021 om afkeur op deze voorschriften te voorkomen.

IKB Kip: Leg vast hoe u de stal reinigt

Om de IKB-controle efficiënter te laten verlopen vraagt IKB Kip deelnemers die in eigen beheer reinigingswerkzaamheden uitvoeren om het nieuwe track&trace formulier ‘’reinigen in eigen beheer’’ in te vullen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip: Leg vast hoe u de stal reinigt

10 mei 2022

IKB Kip vraagt deelnemers die in eigen beheer reinigingswerkzaamheden uitvoeren om het nieuwe track&trace formulier ‘’reinigen in eigen beheer’’ in te vullen. Het schema biedt op dit moment meerdere mogelijkheden om de reinigingswerkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. IKB Kip ziet de meerwaarde voor deelnemers om deze mogelijkheden te behouden, maar voelt ook noodzaak om meer zicht te krijgen op een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden.

De ingevulde formulieren geven de IKB-controleur informatie over de wijze waarop u de reinigingswerkzaamheden heeft uitgevoerd, zoals het verantwoord gebruik van middelen.

U toont de formulieren tijdens de IKB-controle, de Certificerende Instantie kan met de ingevulde informatie sneller door de controlepunten lopen. Vul het formulier in na afloop van elke ronde, nadat de reiniging in eigen beheer heeft plaatsgevonden. Onderaan het formulier geeft u uw e-mailadres, zodat u het compleet ingevulde formulier digitaal kunt ontvangen. Het door u ingevulde formulier wordt niet verder dan uzelf verspreid.

Formulier 'Reinigen in eigen beheer'