Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip: Registraties en verplaatsingen

10 augustus 2022

Binnen IKB Kip zijn er wettelijke voorschriften opgenomen. Naleving van deze voorschriften is van belang voor uw IKB Kip controle, maar ook om aan de benodigde wetgeving te voldoen. Hierbij geven we u graag wat attentiepunten om afkeur op deze zaken te voorkomen.

Voorschrift E04 De ondernemer registreert alle verplaatsingen
Deelnemers aan IKB Kip, én pluimveehouders in Nederland, zijn wettelijk verplicht binnen vijf werkdagen dierverplaatsingen te melden in KIP (de aangewezen databank). Dit is van belang van om dieren snel te kunnen traceren bij bijvoorbeeld uitbraak van dierziektes, op zowel bedrijfs- als stalniveau. De pluimveehouder is hier zelf (eind)verantwoordelijk voor. Alle verplaatsingen zijn terug te zien in MijnAVINED.

Voorschrift C14 De Nederlandse deelnemers dragen er zorg voor dat de uitslagen gemeld worden aan de aangewezen databank
Deelnemers aan IKB Kip, en pluimveehouders in Nederland, dienen onderzoek naar salmonella uit te voeren en te registreren in KIP (de aangewezen databank). De uitslagen dienen telkens binnen 7 dagen na bekendwording te zijn gemeld aan KIP. De pluimveehouder is altijd eindverantwoordelijk voor correcte registratie. Ook als u dit heeft uitbesteed. Alle geregistreerde Salmonella uitslagen zijn terug te zien in MijnAVINED.

Klopt er iets niet of bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de helpdesk van AVINED via info@avined.nl of 088-998 43 40 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur).

Voor meer informatie over de voorschriften kunt altijd het certificatieschema IKB Kip raadplegen.