Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip: Stichting PLUIMNED gefuseerd in Stichting AVINED

28 januari 2022

Stichting PLUIMNED en Stichting OVONED zijn gefuseerd met Stichting AVINED, om als organisatie nog efficiënter te kunnen werken. Stichting AVINED heeft ook dit jaar als missie om met efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Op overeenkomsten, facturen en brieven van IKB Kip zult u het logo van Stichting AVINED zien staan in plaats van Stichting PLUIMNED. In de praktijk zal voor u niets veranderen, ook de contactgegevens voor IKB Kip blijven hetzelfde. U kunt ons bereiken via e-mail info@ikbkip.nl en telefonisch op 088 – 998 4340.