Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB PSB: Wijzigingen per 1 september 2021

16 juli 2021

In overleg met de Adviescommissie IKB PSB is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB voorbereid.
Per 1 september 2021 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Het doel van deze wijzigingen is IKB PSB verder te verduidelijken voor deelnemers én de controle organisatie. Alle wijzigingen die per 1 september ingaan kunt u hier terugvinden. Hier vindt u ook een document met de zichtbare wijzigingen.

In deze nieuwsbrief gaan we in op de belangrijkste wijzigingen.

Algemene Voorwaarden

Artikel 9 rondom het register met erkende IKB PSB bedrijven is verbreed. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om bedrijven op het register door te halen bij bijv. een schorsing of beëindiging.
Door deze wijziging is het voor pluimveehouders eenvoudig te zien of een pluimveeservicebedrijf nog een actieve IKB PSB-erkenning heeft.

Bijlage 1.1 Voorschriften IKB PSB

Alle PSB-activiteiten: de passages ‘Indien geen bedrijfsauto’s aanwezig’ zijn verwijderd (voorschriften A14, D05, D06, E03, E04, F02 en F03). Ter verbetering van de controlemogelijkheden, is in de Certificatiecriteria opgenomen dat bedrijfsgoederen bij de aangekondigde controle aanwezig moeten zijn.

 

 • Alle PSB-activiteiten: de verplichting voor het versturen van een opdrachtbevestiging blijft bestaan. De onderstaande punten komen terug op de opdrachtbevestiging:
  • Naam van de pluimveehouder;
  • Locatie of vermelding KIPnummer waar de werkzaamheden plaatsvinden;
  • Aard van de werkzaamheden;
  • Datum uitvoering van de werkzaamheden;
  • Het goedkeuringsnummer van de Belastingdienst van de goedgekeurde (raam) modelovereenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

Dit betekent dat het vermelden van:

 • Het adres van de pluimveehouder (voorschrift A25b);
 • Tijdstip aanvang van de werkzaamheden (voorschrift A25f).

Op de opdrachtbevestiging niet langer verplicht wordt gesteld. Deze informatie moet na afloop van de werkzaamheden wel vermeld worden op de werkbon (bestaande verplichting).

 • Alle PSB-activiteiten: bij voorschrift A13 is de interpretatie aangevuld met een toelichting bij ‘’bijzondere omstandigheden’’. Door toevoeging van deze toelichting komen de voorschriften A25g en A27k te vervallen.

 

Bijlage 2. Certificatiecriteria IKB PSB

In artikel 6, lid 2e, is verwerkt dat bedrijfsgoederen, zoals bijvoorbeeld de (bedrijfs)auto’s aanwezig moeten zijn bij de aangekondigde controle.