Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

31 augustus 2023

Intrekking ophokplicht in regio 19

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken. Het risico op besmetting van een pluimveebedrijf met vogelgriep is door de deskundigengroep dierziekten eerder als laag ingeschat. De ophokplicht is nu alleen nog van kracht in regio’s 7 en 10 (Gelderse Vallei). LNV heeft de ophokplicht hier gehandhaafd, vanwege de hogere pluimveedichtheid in deze regio’s, omdat in deze regio’s relatief veel uitloopbedrijven zitten en omdat de gevolgen van een besmetting in deze regio’s groter kunnen zijn vanwege een grotere kans op tussenbedrijfsbesmettingen.

Versoepeling bezoekersverbod pluimveestallen

Het ministerie van LNV heeft besloten om het verbod op het bezoek van pluimveestallen te versoepelen. Voor de commerciële sector wordt een uitzondering gemaakt op het bezoekersverbod voor medewerkers van kwaliteitsborgingssystemen (IKB Kip en Ei en IKB PSB), voor medewerkers van centrale antibioticaregistratie en voor koppelbegeleiders. Deze wijziging vindt plaats met ingang van 31-08-23. Wel geldt altijd dat bezoek aan commerciële houderijen alleen is toegestaan overeenkomstig het hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven en als de bezoeker zich registreert.

In dit hygiëneprotocol staat o.a. dat bij bezoek van pluimveestallen douchen verplicht is. Bezoekers mogen voorafgaand aan het bezoek 24 uur niet in contact zijn geweest met pluimvee. Bezoekers voor koppelbegeleiding moeten de onderbouwing van het bezoek vastleggen in het bezoekersregister.

Voor de niet-commerciële sector wordt het bezoekersverbod ingetrokken.

Vervoer eenden en kalkoenen naar slachthuis

De verplichte klinische inspectie voordat eenden en kalkoenen naar het slachthuis mogen worden vervoerd komt met ingang van 31 augustus 2023 te vervallen.

Meer informatie

Meer informatie over Avined kunt u vinden op de website: www.avined.nl. Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met AVINED: info@avined.nl | 088 998 4340. Ontvangt u de nieuwsbrief op het verkeerde e-mailadres? U kunt uw e-mailadres aanpassen via Mijn AVINED.