Nieuws

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Abbega en Nijkerk

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit de beperkingsgebieden Abbega en Nijkerk weer mogelijk.

Vogelgriep vastgesteld bij vermeerderingsbedrijf voor eenden in Nijkerk (26 januari 2023)

Het ministerie van LNV meldt dat in Nijkerk (gemeente Nijkerk, provincie Gelderland) vogelgriep is vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf voor eenden.

Einde 16-weken-termijn

De 16-weken-termijn is geëindigd op 25 januari 2023. Dat wil zeggen dat eieren als vrije-uitloopei verkocht mogen worden tot en met 25 januari.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Jaarplan en deelnemersbijdrage IKB Kip 2023

2 december 2022

Het jaarplan IKB Kip 2023 is goedgekeurd door het Centraal College van Deskundigen IKB Kip (CCvD) en vastgesteld door het bestuur.

IKB Kip, dát is kip van goede afkomst!
Het doel van IKB Kip is het versterken van de license to produce van de pluimveevleesketen, voor deelnemers in binnen en buiten Nederland. Daarbij draait het om het vertrouwen van marktpartijen en de maatschappij in IKB Kip en in de deelnemers. In 2023 richten we ons, samen met het CCvD onder andere op de volgende punten:

  1. Samen naar een systeem om trots op te blijven, o.a. door promotie van en uitleg over IKB Kip.
  2. IKB Kip als efficiënt en effectief schema, o.a. door doelstellingen helder te hebben en het bereiken daarvan te monitoren.
  3. Schema en schemabeheer, op goede en eerlijke werkwijze conform ISO 17065 en Ketenborging.nl
  4. Ondersteuning van deelnemers, o.a. via communicatie en goede bereikbaarheid van het secretariaat.

Deze werkzaamheden worden bekostigd vanuit de deelnemersbijdrage IKB Kip. Hieronder treft u de tarieven voor 2023 aan. De tarieven voor 2023 zijn verhoogd t.o.v. 2022 (+/- 9%). Hiermee worden de gestegen kosten (inflatie) deels gedekt.

 Omschrijving  Tarief 2023 (€)
 Primair bedrijf  290
 Broederij, slachterij of uitsnijderij  820
 Multisites  2.700 plus €33 per sublocatie

 

Meer informatie over het jaarplan