Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Jaarplan en deelnemersbijdrage IKB Kip 2023

2 december 2022

Het jaarplan IKB Kip 2023 is goedgekeurd door het Centraal College van Deskundigen IKB Kip (CCvD) en vastgesteld door het bestuur.

IKB Kip, dát is kip van goede afkomst!
Het doel van IKB Kip is het versterken van de license to produce van de pluimveevleesketen, voor deelnemers in binnen en buiten Nederland. Daarbij draait het om het vertrouwen van marktpartijen en de maatschappij in IKB Kip en in de deelnemers. In 2023 richten we ons, samen met het CCvD onder andere op de volgende punten:

  1. Samen naar een systeem om trots op te blijven, o.a. door promotie van en uitleg over IKB Kip.
  2. IKB Kip als efficiënt en effectief schema, o.a. door doelstellingen helder te hebben en het bereiken daarvan te monitoren.
  3. Schema en schemabeheer, op goede en eerlijke werkwijze conform ISO 17065 en Ketenborging.nl
  4. Ondersteuning van deelnemers, o.a. via communicatie en goede bereikbaarheid van het secretariaat.

Deze werkzaamheden worden bekostigd vanuit de deelnemersbijdrage IKB Kip. Hieronder treft u de tarieven voor 2023 aan. De tarieven voor 2023 zijn verhoogd t.o.v. 2022 (+/- 9%). Hiermee worden de gestegen kosten (inflatie) deels gedekt.

 Omschrijving  Tarief 2023 (€)
 Primair bedrijf  290
 Broederij, slachterij of uitsnijderij  820
 Multisites  2.700 plus €33 per sublocatie

 

Meer informatie over het jaarplan