Nieuws

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Abbega en Nijkerk

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit de beperkingsgebieden Abbega en Nijkerk weer mogelijk.

Vogelgriep vastgesteld bij vermeerderingsbedrijf voor eenden in Nijkerk (26 januari 2023)

Het ministerie van LNV meldt dat in Nijkerk (gemeente Nijkerk, provincie Gelderland) vogelgriep is vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf voor eenden.

Einde 16-weken-termijn

De 16-weken-termijn is geëindigd op 25 januari 2023. Dat wil zeggen dat eieren als vrije-uitloopei verkocht mogen worden tot en met 25 januari.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Knelpunten mestafvoer – ontheffing mogelijk

22 september 2022

In een beperkingsgebied is het verboden om pluimveemest af te voeren voor zolang het gebied in stand blijft (minimaal 30 dagen). Door aanhoudende vogelgriepuitbraken kan met hoge uitzondering een ontheffing aangevraagd worden voor een beperkte afvoer van mest. Deze ontheffingsmogelijkheid geldt alleen voor bedrijven die aaneensluitend in verschillende beperkingsgebieden hebben gelegen en waar echt een knelpunt ontstaat als de mest niet wordt afgevoerd.

U kunt ontheffing aanvragen door dit formulier volledig ingevuld te mailen naar info@avined.nl, maximaal één ontheffingsaanvraag per bedrijf / locatie. Het is van belang dat het formulier inclusief vragen is ingevuld. Dien de ontheffing minimaal twee werkdagen voor transportdatum in. U wordt verzocht waar mogelijk met dubbele bakken te rijden en bij voorkeur op één dag, om het aantal vervoersbewegingen te beperken. Let op: Transport kan pas 72 uur na de meest recente uitbraak plaatsvinden. Bij een nieuwe uitbraak komt de ontheffing direct te vervallen.