Nieuws

IKB Kip - Jaarplan en deelnemersbijdrage 2024

Het jaarplan en de deelnemersbijdrage 2024 voor IKB Kip zijn vastgesteld.

Formaline onder de Europese loep

Over de (europese) zoektocht naar alternatieven voor Formaline en ons standpunt met betrekking tot dit desinfectiemiddel.

Hoe vaak maakt u gebruik van de douche?

Over het belang van douchen en de (eventuele overgangstermijn naar een) doorloop-douche

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Knelpunten mestafvoer – ontheffing mogelijk

22 september 2022

In een beperkingsgebied is het verboden om pluimveemest af te voeren voor zolang het gebied in stand blijft (minimaal 30 dagen). Door aanhoudende vogelgriepuitbraken kan met hoge uitzondering een ontheffing aangevraagd worden voor een beperkte afvoer van mest. Deze ontheffingsmogelijkheid geldt alleen voor bedrijven die aaneensluitend in verschillende beperkingsgebieden hebben gelegen en waar echt een knelpunt ontstaat als de mest niet wordt afgevoerd.

U kunt ontheffing aanvragen door dit formulier volledig ingevuld te mailen naar info@avined.nl, maximaal één ontheffingsaanvraag per bedrijf / locatie. Het is van belang dat het formulier inclusief vragen is ingevuld. Dien de ontheffing minimaal twee werkdagen voor transportdatum in. U wordt verzocht waar mogelijk met dubbele bakken te rijden en bij voorkeur op één dag, om het aantal vervoersbewegingen te beperken. Let op: Transport kan pas 72 uur na de meest recente uitbraak plaatsvinden. Bij een nieuwe uitbraak komt de ontheffing direct te vervallen.