Nieuws

Wijzigingen Salmonella aanpak en gevolgen voor de legsector

Wijzigingen landelijke Salmonella aanpak Het Nationaal Controle Programma Salmonella (NCPS) gaat per direct wijzigen. In het NCPS staat de landelijke aanpak voor Salmonella in de pluimveesector vastgelegd. De aanleiding hiervoor is een audit uitgevoerd door de ‘Food and Veterinary Office’ in opdracht van de Europese Commissie. Alhoewel de audit grotendeels met positief resultaat is afgerond,

IKB Kip: Plaagdierbeheersing: wanneer is een registratie bij Ctgb nodig?

Met enkele voorbeelden wordt duidelijk gemaakt in welke situaties er wel of niet een Ctgb registratie nodig is.

IKB Kip: Veilig werken? Maak een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)!

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kan helpen om beter inzicht te krijgen in de risico’s op het bedrijf.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Let bij bezoek op uw bedrijf op het hygiëneprotocol

30 juli 2021

De ophokplicht is ingetrokken per 6 juli. Daarnaast is ook, onder voorwaarden, het verbod op het bezoek van vogelverblijven opgeheven. Dit betekent niet dat er geen risico meer is op vogelgriep. Door het hygiëneprotocol strikt na te leven en bezoekers te registreren, kan het risico op een nieuwe uitbraak verkleind worden. Blijf alert op klinische verschijnselen van AI, zodat een besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Meldt een verdenking van vogelgriep direct bij de NVWA.

Bezoekersprotocol NVWA Meldplicht en meldcriteria NVWA