Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Let bij bezoek op uw bedrijf op het hygiëneprotocol

30 juli 2021

De ophokplicht is ingetrokken per 6 juli. Daarnaast is ook, onder voorwaarden, het verbod op het bezoek van vogelverblijven opgeheven. Dit betekent niet dat er geen risico meer is op vogelgriep. Door het hygiëneprotocol strikt na te leven en bezoekers te registreren, kan het risico op een nieuwe uitbraak verkleind worden. Blijf alert op klinische verschijnselen van AI, zodat een besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Meldt een verdenking van vogelgriep direct bij de NVWA.

Bezoekersprotocol NVWA Meldplicht en meldcriteria NVWA