Nieuws

Salmonellabesmettingen Nederland onder EU-doelstellingen

Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, heeft de Nederlandse pluimveesector alle doelstellingen van de EU voor 2022 gehaald. Daarvoor willen wij u bedanken!

Wijziging bemonsteringsfrequentie Salmonella (groot)ouderdierbedrijven per 1 juli 2023

De wettelijke bemonsteringsfrequentie voor Salmonella bij (groot)ouderdierbedrijven keert terug naar driewekelijks voor regulier onderzoek en twee keer per ronde voor officieel onderzoek.

Terugkijken: Webinar "Ontsmettten drinkwater(leiding) in pluimveestallen, waar moet ik op letten?"

Op 10 mei 2023 hebben ZLTO, AVINED (IKB Ei & IKB Kip) en SecurEggFarmer een webinar voor pluimveehouders en erfbetreders georganiseerd over ‘Ontsmetten drinkwater(leiding) in pluimveestallen’.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Let bij bezoek op uw bedrijf op het hygiëneprotocol

30 juli 2021

De ophokplicht is ingetrokken per 6 juli. Daarnaast is ook, onder voorwaarden, het verbod op het bezoek van vogelverblijven opgeheven. Dit betekent niet dat er geen risico meer is op vogelgriep. Door het hygiëneprotocol strikt na te leven en bezoekers te registreren, kan het risico op een nieuwe uitbraak verkleind worden. Blijf alert op klinische verschijnselen van AI, zodat een besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Meldt een verdenking van vogelgriep direct bij de NVWA.

Bezoekersprotocol NVWA Meldplicht en meldcriteria NVWA