Nieuws

Jaarplan en deelnemersbijdrage IKB Kip 2023

We nemen u alvast mee in het jaarplan 2023 voor IKB Kip.

Doe de middelencheck voor uw drinkwaterleidingen

Als u zelf of als u een bedrijf inhuurt om uw drinkwaterleidingen te reinigen/ontsmetten, dan bent u als voedselproducent eindverantwoordelijk dat de toegestane middelen op de juiste manier en met de juiste dosering worden toegepast. Wij hebben een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Plaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 gaan een aantal zaken veranderen rondom plaagdierbeheersing. Lees hier meer.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Let bij bezoek op uw bedrijf op het hygiëneprotocol

30 juli 2021

De ophokplicht is ingetrokken per 6 juli. Daarnaast is ook, onder voorwaarden, het verbod op het bezoek van vogelverblijven opgeheven. Dit betekent niet dat er geen risico meer is op vogelgriep. Door het hygiëneprotocol strikt na te leven en bezoekers te registreren, kan het risico op een nieuwe uitbraak verkleind worden. Blijf alert op klinische verschijnselen van AI, zodat een besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Meldt een verdenking van vogelgriep direct bij de NVWA.

Bezoekersprotocol NVWA Meldplicht en meldcriteria NVWA