Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Let op tijdige en juiste dier- en stalregistratie

23 januari 2020

Bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte is het van het grootste belang dat aan de hand van vervoersbewegingen snel dierziektes kunnen worden geïsoleerd. Een juiste registratie is hiervoor verplicht én heel belangrijk. Daarnaast zorgen te late of onvolledige registraties voor andere problemen. Denk aan late of onjuiste facturen voor het Diergezondheidsfonds, onnauwkeurige gegevens voor de landbouwtelling en hogere uitvoeringskosten als gevolg. Veel pluimveehouders vullen de registraties al zorgvuldig en tijdig in, maar helaas niet allemaal. Gezien het belang hiervan willen wij u dit graag bij u onder de aandacht brengen.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?

  • Registreer verplaatsingen van dieren binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen. Zo kunnen we bijvoorbeeld in het geval van dierziektes snel en effectief reageren.
  • Controleer uw staleigenschappen in KIP. Bij een deel van de pluimveehouders zijn deze niet volledig of actueel.
  • Correcte staleigenschappen zijn voor vleeskuikenhouders extra belangrijk in verband met de voetzoollaesies-score. Daar leest u meer over op https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/dierenwelzijn/welzijnseisen-voor-dieren/vleeskuikens/afvoer
  • Voor aanvullende dierenwelzijnseisen voor vleeskuikenshouders, zoals mortaliteit en VZL-score heeft u 30 dagen na het wegladen om deze te registreren.
  • Voorkom dubbele registraties van koppels. Er worden in de leg- en vleessector namelijk relatief veel koppels dubbel gemeld. Maak goede afspraken met uw leverancier of afnemer en kijk uw terugmeldingen uit KIP goed na. Dit voorkomt bijvoorbeeld een onterecht hoge aanslag voor het Diergezondheidsfonds of de onderzoeksbijdrage.
  • Vergeet niet eerst de afvoer te registreren voordat er een nieuwe opzet in de stal wordt geregistreerd. Dit voorkomt dat u registraties vergeet te melden.
  • Meld als broederij maandelijks binnen 5 werkdagen na het einde van de maand de ingelegde broedeieren.

Op https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/pluimvee-melden leest u alles over registraties en wat er van u gevraagd wordt aan gegevens en tijdigheid.

Voorkomen van een te hoge VZL-score voor vleeskuikenhouders

Eind 2020 intensiveert NVWA het handhaven op de voetzoollaesiesscore (VZL). Om deze score correct te berekenen is de bezettingsdichtheid bepalend. U bent verplicht de VZL-score te registreren. Als deze niet is opgegeven moet RVO van de hoogste bezettingsgraad uitgaan (formele aanduiding: Categorie Welzijn Vleeskuikens). Dat willen we voorkomen. In Mijn AVINED geeft u per stal de bruto vloeroppervlakte en categorie op.

Heeft u vragen over dit bericht? U kunt contact opnemen met AVINED via 088 – 998 43 40 en met RVO via https://www.rvo.nl/over-ons/contact.