Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Meldcriteria AI via stalkaarten en legkalenders en Agro-zorgnetwerkkaart ontwikkeld door de zuivelsector

9 maart 2020

In samenwerking met het Ministerie van LNV en de Dierenbescherming ontwikkelde AVINED de roadmap ´Strategische aanpak vogelgriep’. Een plan van aanpak om het risico van een hoogpathogene vogelgriepuitbraak in Nederland te verkleinen.

Hierbij een update van drie acties:

  1. Meldcriteria voor vogelgriep worden bijgevoegd aan de stalkaarten en legkalenders
  2. Vervolgonderzoek naar windbreekgaas én insleeproutes gestart
  3. Agrozorgwijzer ontwikkelde de Agro-zorgnetwerkkaart, zodat het netwerk van psychosociale hulp in één oogopslag duidelijk is. AVINED ondersteunt dit initiatief van de zuivelsector door mee te denken over de invulling en de communicatie hierover.

Meer weten over de roadmap? Klik hier.