Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Meldcriteria AI via stalkaarten en legkalenders en Agro-zorgnetwerkkaart ontwikkeld door de zuivelsector

9 maart 2020

In samenwerking met het Ministerie van LNV en de Dierenbescherming ontwikkelde AVINED de roadmap ´Strategische aanpak vogelgriep’. Een plan van aanpak om het risico van een hoogpathogene vogelgriepuitbraak in Nederland te verkleinen.

Hierbij een update van drie acties:

  1. Meldcriteria voor vogelgriep worden bijgevoegd aan de stalkaarten en legkalenders
  2. Vervolgonderzoek naar windbreekgaas én insleeproutes gestart
  3. Agrozorgwijzer ontwikkelde de Agro-zorgnetwerkkaart, zodat het netwerk van psychosociale hulp in één oogopslag duidelijk is. AVINED ondersteunt dit initiatief van de zuivelsector door mee te denken over de invulling en de communicatie hierover.

Meer weten over de roadmap? Klik hier.