Nieuws

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Meldplicht IKB Kip deelnemer

8 juni 2023

Iedere IKB Kip deelnemer is verplicht om alle incidenten op het eigen bedrijf binnen 24 uur na constatering te melden bij de schemabeheerder en bij overtreding van wettelijke regels ook bij de bevoegde autoriteit. Binnen Nederland moet dit gemeld worden via www.nvwa.nl.

Wat zijn incidenten?
Incidenten zijn ernstige afwijkingen op het gebied van voedselveiligheid, welzijn en traceerbaarheid.

Handleiding melden
Er is een handleiding voor melden beschikbaar op www.avined.nl. Via deze link komt u uit bij het meldformulier