Nieuws

Salmonellabesmettingen Nederland onder EU-doelstellingen

Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, heeft de Nederlandse pluimveesector alle doelstellingen van de EU voor 2022 gehaald. Daarvoor willen wij u bedanken!

Wijziging bemonsteringsfrequentie Salmonella (groot)ouderdierbedrijven per 1 juli 2023

De wettelijke bemonsteringsfrequentie voor Salmonella bij (groot)ouderdierbedrijven keert terug naar driewekelijks voor regulier onderzoek en twee keer per ronde voor officieel onderzoek.

Terugkijken: Webinar "Ontsmettten drinkwater(leiding) in pluimveestallen, waar moet ik op letten?"

Op 10 mei 2023 hebben ZLTO, AVINED (IKB Ei & IKB Kip) en SecurEggFarmer een webinar voor pluimveehouders en erfbetreders georganiseerd over ‘Ontsmetten drinkwater(leiding) in pluimveestallen’.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Meldpunt IKB

25 april 2023

Wij vinden het belangrijk dat u bij ons (anoniem) terecht kan wanneer u opvallende zaken tegenkomt, of (vermoedens van) onjuist of afwijkend handelen heeft. Dit kan via het Meldpunt IKB. Het Meldpunt IKB maakt gebruik van één meldformulier. Afhankelijk van wat u meldt, selecteert het meldformulier de vragen die nodig zijn om de melding te doen. Dit kunt u (anoniem) melden bij het Meldpunt IKB:

  • Elders waargenomen incidenten of vermoedens. Voorbeelden zijn (mogelijke) incidenten op het gebied van voedselveiligheid, (dieren)welzijn en traceerbaarheid. Hieronder vallen o.a. foutieve claims of het verkeerd aanbieden van middelen en producten en het aangeleverd krijgen van vieze laadkratten.
  • Incidenten op het eigen bedrijf.

Naast het melden via het meldformulier kunt u incidenten of vermoedens daarvan ook telefonisch melden, tel.: 088 998 4390.