Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Meldpunt IKB

25 april 2023

Wij vinden het belangrijk dat u bij ons (anoniem) terecht kan wanneer u opvallende zaken tegenkomt, of (vermoedens van) onjuist of afwijkend handelen heeft. Dit kan via het Meldpunt IKB. Het Meldpunt IKB maakt gebruik van één meldformulier. Afhankelijk van wat u meldt, selecteert het meldformulier de vragen die nodig zijn om de melding te doen. Dit kunt u (anoniem) melden bij het Meldpunt IKB:

  • Elders waargenomen incidenten of vermoedens. Voorbeelden zijn (mogelijke) incidenten op het gebied van voedselveiligheid, (dieren)welzijn en traceerbaarheid. Hieronder vallen o.a. foutieve claims of het verkeerd aanbieden van middelen en producten en het aangeleverd krijgen van vieze laadkratten.
  • Incidenten op het eigen bedrijf.

Naast het melden via het meldformulier kunt u incidenten of vermoedens daarvan ook telefonisch melden, tel.: 088 998 4390.