Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Meldpunt IKB

25 april 2023

Wij vinden het belangrijk dat u bij ons (anoniem) terecht kan wanneer u opvallende zaken tegenkomt, of (vermoedens van) onjuist of afwijkend handelen heeft. Dit kan via het Meldpunt IKB. Het Meldpunt IKB maakt gebruik van één meldformulier. Afhankelijk van wat u meldt, selecteert het meldformulier de vragen die nodig zijn om de melding te doen. Dit kunt u (anoniem) melden bij het Meldpunt IKB:

  • Elders waargenomen incidenten of vermoedens. Voorbeelden zijn (mogelijke) incidenten op het gebied van voedselveiligheid, (dieren)welzijn en traceerbaarheid. Hieronder vallen o.a. foutieve claims of het verkeerd aanbieden van middelen en producten en het aangeleverd krijgen van vieze laadkratten.
  • Incidenten op het eigen bedrijf.

Naast het melden via het meldformulier kunt u incidenten of vermoedens daarvan ook telefonisch melden, tel.: 088 998 4390.