Nieuws

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

6 september 2023

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

  • In pluimveedichte gebieden wordt bij een uitbraak van vogelgriep op een pluimveebedrijf afgezien van preventieve ruiming bij bedrijven in de 1 km zone rond het besmette bedrijf. In plaats daarvan worden de bedrijven in de 3 km zone rond het besmette bedrijf gemonitord en worden kadavers op deze bedrijven met hoge frequentie getest op het HPAI-virus (kadavertonmonitoring). Als er bij een vogelgriepbesmetting ongunstige omstandigheden zijn, kan het ministerie alsnog besluiten over te gaan tot preventieve ruimingen.
  • In niet-pluimveedichte gebieden is het beleid nu al dat bedrijven in de 1 km zone rond een besmet bedrijf niet preventief worden geruimd. In plaats daarvan geldt in de 3 km gebieden rond een besmet bedrijf een intensieve monitoring.
  • Voor risicovolle contacten van besmette bedrijven wordt per geval beoordeeld of wel of niet geruimd wordt.

Het blijft van het grootste belang dat pluimveehouders elke verdenking snel melden, zoals ze dat nu ook al doen, en de hygiënemaatregelen zorgvuldig en voortdurend toepassen.

Het ministerie van LNV heeft de WUR de gevolgen van wijzigen van dit beleid laten onderzoeken en ook de deskundigengroep dierziekten heeft hiernaar gekeken. Hieronder vindt u de brief aan de Tweede Kamer over deze aanpassing, het rapport van de WUR en het verslag van de  deskundigengroep dierziekten.

Meer informatie

Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met AVINED: info@avined.nl | 088 998 4340. Ontvangt u de nieuwsbrief op het verkeerde e-mailadres? U kunt uw e-mailadres aanpassen via Mijn AVINED.