Nieuws

Salmonellabesmettingen Nederland onder EU-doelstellingen

Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, heeft de Nederlandse pluimveesector alle doelstellingen van de EU voor 2022 gehaald. Daarvoor willen wij u bedanken!

Wijziging bemonsteringsfrequentie Salmonella (groot)ouderdierbedrijven per 1 juli 2023

De wettelijke bemonsteringsfrequentie voor Salmonella bij (groot)ouderdierbedrijven keert terug naar driewekelijks voor regulier onderzoek en twee keer per ronde voor officieel onderzoek.

Terugkijken: Webinar "Ontsmettten drinkwater(leiding) in pluimveestallen, waar moet ik op letten?"

Op 10 mei 2023 hebben ZLTO, AVINED (IKB Ei & IKB Kip) en SecurEggFarmer een webinar voor pluimveehouders en erfbetreders georganiseerd over ‘Ontsmetten drinkwater(leiding) in pluimveestallen’.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Nieuw verplaatsingsformulier en meldtermijnen in Mijn AVINED

28 februari 2019

Op verzoek van de sector wordt in Mijn AVINED (KIP) het scherm waarin een verplaatsing wordt gemeld flink aangepast.

Overzichtelijke stapsgewijze invoer

Er is niet meer één pagina met alle gegevens, maar de invoer is verdeeld over enkele stappen. In de nieuwe schermen vult u alle gegevens in die u gewend bent, maar op een meer overzichtelijke manier. Door de stapsgewijze invoer worden eventuele invoerfouten beter afgevangen. Ook heeft u meer mogelijkheden om zelf de invoer te controleren en aan te passen. Correct melden wordt dus makkelijker. Deze aanpassing is tevens nodig om Mijn AVINED voor te bereiden op toekomstige wensen, zoals het doen van één melding bij afvoer naar meerdere slachterijen.

Wanneer?

Het nieuwe verplaatsingsformulier wordt naar verwachting eind februari – begin maart doorgevoerd. Wij informeren u alvast over de aanpassing om verrassingen te voorkomen.

Meldtermijnen in Mijn AVINED (KIP)

Regelmatig krijgt AVINED vragen over wettelijke meldtermijnen en hoe hiermee om te gaan in Mijn AVINED (KIP). Immers, als u te laat bent, kunt u door de NVWA of IKB aangesproken worden en riskeert u een boete of sanctie.

Er zijn twee meldtermijnen:

  1. De eerste termijn geldt voor alle pluimveehouders met meer dan 250 dieren. Alle pluimveeverplaatsingen moeten worden gemeld binnen vijf werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag van verplaatsing. Indien u onvolledige of onjuiste gegevens heeft vastgesteld of hiervan op de hoogte bent gebracht, dient u de gecorrigeerde gegevens door te geven in Mijn AVINED (KIP). Deze gecorrigeerde gegevens moet u binnen vijf werkdagen, vanaf de dag nadat u hiervan op de hoogte bent gebracht of dit zelf heeft vastgesteld, doorgeven.
  2. De tweede termijn geldt alleen voor vleeskuikenhouders die meer dan 500 vleeskuikens houden. Elke keer dat u een koppel afvoert voor de slacht, geeft u het geslacht gewicht binnen 30 dagen door in Mijn AVINED. RVO en NVWA controleren op de maximale bezettingsnorm. Houdt u kuikens met een bezettingsdichtheid van meer dan 39 kg/m² tot en met 42 kg/m² (categorie 3)? Geef dan binnen 30 dagen ook de voetzoollaesie-scores en de gecumuleerde dagelijkse sterfte (mortaliteit) door in Mijn AVINED. RVO is verantwoordelijk voor communicatie over en administratieve handhaving van de welzijnseisen voor vleeskuikens. Klik daarom hier voor meer informatie.