Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Nieuwe procedure ontheffingen vervoer opfokdieren uit AI-beperkingsgebied

28 april 2023

De NVWA heeft een nieuwe procedure opgesteld voor het aanvragen van ontheffingen voor het vervoer van legrijp gevogelte (opfok fok- en vermeerderingsdieren en opfok leghennen) vanuit een AI-beperkingsgebied. Ontheffingen kunnen worden verkregen vanaf 14 dagen na instelling van een beperkingsgebied. De NVWA heeft een digitaal formulier vastgesteld voor deze aanvraag. Het formulier kan alleen ingevuld worden met e-herkenning. Dit geldt dus zowel voor de broederij of opfokorganisatie als voor de pluimveehouder. De nieuwe procedure gaat in op 1 mei aanstaande. De voorwaarden voor het verplaatsen van opfokdieren wijzigen niet. Klik hier voor de volledige procedure en de voorwaarden voor het afvoeren van opfokdieren.