Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Plaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2023

25 april 2023

Vanaf 1 januari 2023 is een aantal zaken veranderd rondom plaagdierbeheersing. Over deze wettelijke veranderingen hebben we u in de nieuwsbrief van december 2022 geïnformeerd. Nagenoeg alle chemische middelen tegen ratten en muizen (rodenticiden) mogen alleen nog door IPM-Knaagdierbeheersing gecertificeerde bedrijven en aanvullend geschoolde personen (IPM-KBA licentie) worden ingezet. Dit betekent dat het wettelijk niet is toegestaan om zelf, zonder bedrijfscertificering en licentie, rodenticiden toe te passen. Wilt u dus zelf rodenticiden toepassen? Meld u dan nu aan bij een opleider.

Professioneel plaagdierbeheersingsbedrijf inschakelen
Wilt u de plaagdierbestrijding liever uitbesteden? Dat blijft binnen IKB Kip mogelijk. Zorg hierbij dat u altijd een IKB PSB – Plaagdierenbeheersing gecertificeerd bedrijf inschakelt. Deze bedrijven beschikken over de juiste (IPM)certificering en hebben ervaring met de bestrijding op pluimveebedrijven.