Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Pluimveesector luidt de noodklok over vangmethode

9 juni 2021

Op 3 juni jl. heeft de pluimveesector van de NVWA te horen gekregen dat zij gehoor zullen geven aan de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak die Wakker Dier heeft aangespannen. Die uitspraak betekent dat LNV/NVWA moet gaan onderzoeken of drie pluimveeservicebedrijven bij het vangen van pluimvee de EU-Transportverordening overtreden door pluimvee bij de poten te vangen. Met die insteek is een groot probleem voor de pluimveeservicebedrijven, pluimveehouders en uiteindelijk de gehele ketens voor kip en eieren ontstaan.

Wereldwijd wordt pluimvee sinds jaar en dag aan de poten gevangen. Het mag duidelijk zijn dat het onmogelijk is om deze werkwijze van de ene op de andere dag volledig te veranderen. Voor de pluimveesector is het dan ook onverteerbaar dat Nederland als enige EU-land dit zo zou willen hanteren. Daarmee zou van een ‘level playing field’ in de EU geen sprake meer zijn.

Vanuit AVINED en de betrokken dragende organisaties (LTO/NOP, NVP, COBK en NEPLUVI) zijn we in overleg met zowel de NVWA als met het ministerie van LNV. Via een brandbrief hebben we de minister verzocht om op de kortst mogelijk termijn met ons in gesprek te gaan en wij gaan ervan uit dat zij dit doet. In dat overleg zullen wij de urgentie van deze zaak benadrukken en de mogelijkheden bespreken om te zorgen dat er in Nederland geen uitzonderingspositie komt en dat op zijn minst binnen de EU eenzelfde lijn wordt gehanteerd. Daarnaast beraden de organisaties zich op mogelijke vervolgstappen.

Het niet meer aan de poten mogen vangen van pluimvee en de dreiging op handhaving daarop leidt tot veel onrust en onzekerheid bij de ondernemers in de pluimveesector. AVINED blijft zich samen met de dragende organisaties inzetten voor een goed toekomstperspectief voor de Nederlandse pluimveesector. Natuurlijk informeren wij u zodra er verdere ontwikkelingen zijn.