Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Pluimveesector luidt de noodklok over vangmethode

9 juni 2021

Op 3 juni jl. heeft de pluimveesector van de NVWA te horen gekregen dat zij gehoor zullen geven aan de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak die Wakker Dier heeft aangespannen. Die uitspraak betekent dat LNV/NVWA moet gaan onderzoeken of drie pluimveeservicebedrijven bij het vangen van pluimvee de EU-Transportverordening overtreden door pluimvee bij de poten te vangen. Met die insteek is een groot probleem voor de pluimveeservicebedrijven, pluimveehouders en uiteindelijk de gehele ketens voor kip en eieren ontstaan.

Wereldwijd wordt pluimvee sinds jaar en dag aan de poten gevangen. Het mag duidelijk zijn dat het onmogelijk is om deze werkwijze van de ene op de andere dag volledig te veranderen. Voor de pluimveesector is het dan ook onverteerbaar dat Nederland als enige EU-land dit zo zou willen hanteren. Daarmee zou van een ‘level playing field’ in de EU geen sprake meer zijn.

Vanuit AVINED en de betrokken dragende organisaties (LTO/NOP, NVP, COBK en NEPLUVI) zijn we in overleg met zowel de NVWA als met het ministerie van LNV. Via een brandbrief hebben we de minister verzocht om op de kortst mogelijk termijn met ons in gesprek te gaan en wij gaan ervan uit dat zij dit doet. In dat overleg zullen wij de urgentie van deze zaak benadrukken en de mogelijkheden bespreken om te zorgen dat er in Nederland geen uitzonderingspositie komt en dat op zijn minst binnen de EU eenzelfde lijn wordt gehanteerd. Daarnaast beraden de organisaties zich op mogelijke vervolgstappen.

Het niet meer aan de poten mogen vangen van pluimvee en de dreiging op handhaving daarop leidt tot veel onrust en onzekerheid bij de ondernemers in de pluimveesector. AVINED blijft zich samen met de dragende organisaties inzetten voor een goed toekomstperspectief voor de Nederlandse pluimveesector. Natuurlijk informeren wij u zodra er verdere ontwikkelingen zijn.