Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Pootproblemen bij leghennen: op zoek naar oorzaken en oplossingen

25 september 2020

Sinds halverwege 2016 wordt de Nederlands leghennenhouderij geconfronteerd met pootverwondingen. Het zijn vooral verwondingen aan tenen en poten van witte leghennen, in het begin van de productie. De ernst van de verwondingen verschilt sterk. Van lichte aantasting van de huid tot ernstig aangetaste tenen met verhoogde uitval. De problemen komen ook nu nog steeds voor, maar gelukkig is de ernst wel drastisch gedaald. Toch is de pluimveesector op zoek gegaan naar de oorzaken en oplossingen, in samenwerking met GD.

1. Oorzaak is multifactorieel, dimmen licht als oplossing

Om de oorzaak van pootproblemen te achterhalen, zijn er getroffen hennen onderzocht door GD. Ook is er een enquête gehouden onder 48 getroffen pluimveehouders. Helaas werd er niet één hoofdoorzaak gevonden, wel zijn er verschillende oorzaken uitgesloten:

  • Geen aanwijzingen dat ziektekiemen, toxinen, tumoren of bot- en gewrichtsproblemen de primaire oorzaak van het pootproblemen zijn.
  • Problemen konden niet gekoppeld worden aan risicofactoren als ras, opfokker, voerleverancier, dierenarts, eierhandel, systeem of lichtbron.

Waarschijnlijk is het probleem multifactorieel. Hierbij spelen voeding en wateropname, genetica, omgeving, gedrag en stress een rol. Wél bleek het dimmen van het licht de uitval door pootproblemen te verminderen.

2. Afname problemen door managementaanpassingen, maar blijft maatwerk

Voor het verminderen van pootproblemen voerde GD ook een inventarisatie uit naar managementaanpassingen in de stal. 15 koppels van onbehandelde hennen namen hieraan deel. De volgende aanpassingen leidden tot minder problemen:

  • Licht dimmen, vaak in combinatie met andere maatregelen;
  • Verschillende voerinterventies, zoals het verbeteren van de voeropname of toevoegingen van lijnzaad, vitaminen of ruwe celstof;
  • Drinkcupjes plaatsen indien dieren niet goed uit de nippels drinken;
  • Zorgen voor regelmaat: minder werk in de stal en bezoektijden hetzelfde houden.

Niet alle oplossingen werken even goed bij elk koppel. Zelfs bij een vergelijkbaar management kan de ernst van pootproblemen in opeenvolgende koppels sterk verschillen. Het blijft maatwerk.

3. Duidelijke conclusie bij inventarisatie naar juiste verlichting ontbreekt

Als derde is er een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het aspect verlichting. Licht is namelijk sterk van invloed op het gedrag van kippen en met name LED-verlichting kent veel variatie in eigenschappen. Tegelijkertijd zijn diverse bedrijven de laatste jaren overgeschakeld van alleen TL-verlichting naar daglicht en/of LED verlichting. Daarom zijn voor enkele koppels de verlichting aan het einde van de opfok en aan het begin van de legperiode nagemeten. Helaas kwam er geen duidelijke conclusie naar voren over de relatie tussen verlichting en pootproblemen.

Conclusie: multifactoriële oorzaak, oplossing in management als start

De oorzaak van de pootproblemen bij leghennen is waarschijnlijk multifactorieel van aard. Daarom moet voor elk koppel worden bepaald hoe het beste kan worden ingegrepen. De hierboven genoemde managementfactoren zijn daarvoor een eerste start. Momenteel wordt nog onderzoek gedaan naar de rol van voeding bij pootproblemen. Deze resultaten worden eind dit jaar verwacht. Alle onderzoeken zijn gefinancierd via de basismonitoring en of de onderzoeksbijdrage van de pluimveesector.

Lees hier meer over veterinaire praktijkonderzoeken, gefinancierd door de pluimveesector via de onderzoeksbijdrage.