Nieuws

Jaarplan en deelnemersbijdrage IKB Kip 2023

We nemen u alvast mee in het jaarplan 2023 voor IKB Kip.

Doe de middelencheck voor uw drinkwaterleidingen

Als u zelf of als u een bedrijf inhuurt om uw drinkwaterleidingen te reinigen/ontsmetten, dan bent u als voedselproducent eindverantwoordelijk dat de toegestane middelen op de juiste manier en met de juiste dosering worden toegepast. Wij hebben een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Plaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 gaan een aantal zaken veranderen rondom plaagdierbeheersing. Lees hier meer.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Salmonella monsters: lever de juiste gegevens aan uw laboratorium

9 maart 2020

AVINED houdt de actuele Salmonella situatie in Nederland in de gaten. Zo kan er actie ondernomen worden wanneer dit nodig is. Dit kan alleen met volledige en actuele informatie. AVINED monitort de ontwikkelingen op het gebied van Salmonella zodat deze inzichtelijk zijn voor de pluimveesector.

Wat kan ik doen?

Help uw laboratorium door op het inzendformulier de juiste gegevens in te vullen. Een voorbeeld inzendformulier kunt u hier vinden. Andere formulieren zijn ook toegestaan, mits de benodigde informatie erop staat.

Welke stappen zijn belangrijk bij iedere Salmonella monstername?

  • Neem monsters altijd zorgvuldig! Was en desinfecteer vooraf uw handen, gebruik schone laarzen (bij overschoenmonsters), gebruik schoon en steriel monstermateriaal, verpak de monsters goed en verstuur ze direct;
  • Zorg bij verzenden van de monsters naar het laboratorium dat de informatie op het inzendformulier compleet is en correct is ingevuld;
  • Zorg ervoor dat de monsters duidelijk voorzien zijn van een identificatie, waaronder het stalnummer;
  • Controleer de Salmonella-uitslagen in Mijn AVINED:
    • Vindt u de uitslag niet terug in Mijn AVINED? Dan is de uitslag niet ingelezen in de Salmonella databank. Zo wordt bijvoorbeeld een foutmelding gegeven wanneer een bedrijfssoort of houderijvorm wordt opgegeven die niet overeenkomt met de gegevens in KIP / Mijn AVINED.
    • Staat er informatie vermeld in de uitslag die niet correct is? Het laboratorium neemt de informatie over die op het inzendformulier is gemeld.Neem in beide gevallen contact op met uw laboratorium.