Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Salmonella subsidieregeling gewijzigd

10 juni 2020

Disclaimer: onderstaande is onder voorbehoud dat de EU voor 2021 ook weer een subsidie voor vaccinatie toekent.

Ook in 2020 kan de Nederlandse legpluimveesector subsidie ontvangen voor de kosten van de Salmonella vaccinatie. Dit geldt voor de vaccinatie van legvermeerderingsdieren en leghennen. De opzet van de Salmonella subsidieregeling gaat in 2021 echter wijzigen. De belangrijkste wijziging is dat de subsidie-aanvrager (en ontvanger) verandert: dit verschuift van de houder van ouderdieren (leg) en leghennen naar de houder van opfok ouderdieren (leg) en opfok leghennen.

 

 

 

 

Huidige opzet

 

 

Nieuwe opzet vanaf 2021

 

 

Subsidie-aanvrager1

 

 

Houder van ouderdieren (leg) en leghennen

 

 

Houder van de opfok ouderdieren (leg) en opfok leghennen

 

 

Subsidie per

 

 

Gevaccineerd dier

 

 

Toegediende dosis van het vaccin

 

 

Datum bepalend voor toekenning subsidie

 

 

Datum van plaatsing op het bedrijf

 

 

Datum toediening vaccin

 

 

Financiering

 

 

Ongewijzigd, namelijk:

 

50% EU en 50% DGF

 

 

Ongewijzigd, namelijk:

 

50% EU en 50% DGF

 

1 In de praktijk loopt de subsidieaanvraag vaak via de opfokorganisaties (gemachtigd door de pluimveehouder)

Er is in 2020 een overgangsregeling voor koppels die in het ene kalenderjaar (deels) gevaccineerd zijn, maar in het volgende kalenderjaar worden opgezet. Dit heeft betrekking op dieren die vanaf 15 augustus 2020 worden gevaccineerd, maar pas na 31 december 2020 worden overgeplaatst naar het ouderdier- of legeindbedrijf. Vaccins die aan deze dieren in de betreffende periode worden toegediend, komen al op basis van de nieuwe opzet in aanmerking voor subsidie.

Met de overgangsregeling wordt ervoor gezorgd dat de schakel die de subsidie ontvangt ook steeds degene is die de DGF-heffing betaalt. In onderstaande tabel vindt u enkele scenario’s:

tabel_subsidies.png

Waarom vindt deze wijziging plaats?

Reden voor deze wijziging is dat de EU-regeling uitgaat van subsidie per vaccindosis (in plaats van per gevaccineerd dier). De EU wordt bij controles steeds strikter en volgt steeds meer de letter van de subsidieregeling. Door deze wijziging in de systematiek sluit de regeling beter aan bij de subsidievoorwaarden van de EU. Vasthouden aan de oude systematiek zou tot een terugvordering van subsidie kunnen leiden, welke ten laste van de sector zou komen als nu geen aanpassingen worden doorgevoerd. Om dat te voorkomen gaan we over op een systematiek die meer in lijn ligt met de EU-regeling, namelijk subsidie per vaccindosis. Ondanks de gewijzigde systematiek zal per saldo de subsidie per dier ongeveer gelijk blijven.Vanuit AVINED spelen we een coördinerende rol bij de afstemming tussen sector en overheid. Ook speelt AVINED een rol bij de communicatie naar pluimveehouders.

Heeft dit ook gevolgen voor de DGF-heffing?

De wijziging in de opzet van de Salmonella subsidieregeling heeft ook invloed op de heffing voor het Diergezondheidsfonds (DGF). Het onderdeel Salmonella subsidie in de DGF-heffing vervalt bij ouderdieren (leg) en leghennen en komt per 2021 te liggen bij eendagskuikens ouderdieren (leg) en eendagskuikens legpluimvee.

Openstelling Salmonella subsidieregeling

We zullen u, per nieuwsbrief, informeren als de Salmonella subsidieregeling voor 2020 is opengesteld.

Uitwerking

In de praktijk zullen de opfokorganisaties in de meeste gevallen in afstemming met de aangesloten opfokbedrijven de subsidieaanvraag organiseren en de DGF-heffing aan de opfokbedrijven vergoeden.

Voor vragen kunt u terecht bij:

  • De opfokorganisaties: voor het aanvragen en de uitbetaling van de subsidie en de gevolgen voor de DGF-heffing.
  • AVINED: over vragen rondom de achtergrond van de wijziging van de systematiek en de gevolgen voor de DGF-heffing
  • RVO: voor informatie over de uitvoering van de subsidieregeling en de -voorwaarden.