Nieuws

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Salmonellabesmettingen Nederland onder EU-doelstellingen

2 juni 2023

Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, heeft de Nederlandse pluimveesector alle doelstellingen van de EU voor 2022 gehaald. Daarvoor willen wij u bedanken!

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Klik hier om te lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Voor 2022 is het besmettingspercentage per schakel als volgt (tussen haakjes staat de EU-doelstelling):

  (Groot)ouderdieren   0,25% (max. 1%)
  Leghennen   1,30% (max. 2%)
  Vleeskuikens   0,23% (max. 1%)
  Vleeskalkoenen   0,23% (max. 1%)