Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Samen voor een sterke Nederlandse pluimveesector

24 november 2022

De uitspraak van de rechtbank over het vangen van pluimvee stelt ons teleur. De Nederlandse pluimveesector doet ieder dag zijn uiterste best om veilige producten aan consumenten te bieden, met daarbij oog voor mens, dier en milieu.

Deze uitspraak doet geen recht aan de professionele Nederlandse pluimveeketen. Daarbij plaatst deze uitspraak Nederland op een eiland. Immers sinds jaar en dag wordt wereldwijd pluimvee gevangen op de manier zoals dat in Nederland ook gangbaar is.

AVINED bestudeert de uitspraak samen met de brancheverenigingen. Gezamenlijk blijven we ons inzetten voor een sterke Nederlandse pluimveesector en haalbare werkwijzen.