Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Slimme oplossingen voor naleving hygiënemaatregelen

25 september 2020

In het project ‘Beheersing van Campylobacter’ is samen met pluimveehouders nagedacht over de naleving van hygiënemaatregelen. Door het beter naleven van hygiënemaatregelen kan risico op insleep en versleep van Campylobacter en andere ziekteverwekkers verkleind worden.

Door middel van kennissessies zijn ideeën opgedaan en is met pluimveehouders gesproken over knelpunten en mogelijke oplossingen voor een betere naleving.

Uit de sessies blijkt dat het lastig is om een goede scheiding aan te brengen tussen het schone en vuile gedeelte in de voorstal. Daarnaast is het lastig om consequent staleigen kleding en materiaal te gebruiken. Bezoekers aanspreken op de regels blijkt ook een uitdaging.

Als meest kansrijk zagen pluimveehouders de volgende oplossingen:

  1. Zorg voor een schone voorstal; wat schoon is, wil men schoon houden.
  2. Leg een mat met ontsmettingsmiddel bij de ingang in de voorstal; Zo valt deze stap moeilijk over te slaan.
  3. Geef regels voor bezoekers weer in pictogrammen; Dit maakt het makkelijker om ze te volgen.
  4. Zorg voor camerabewaking; In het zicht en een plaats een bord dat aangeeft dat camerabewaking aanwezig is.

De volgende stap is het testen van de effectiviteit van deze maatregelen. Momenteel wordt gekeken hoe vervolg kan worden gegeven aan de uitkomsten van de kennissessies. Meer informatie over het project ‘Beheersing van Campylobacter’ is hier te vinden en op de themapagina van WUR.

De infographic ‘schoon in, schoon uit’ van AVINED geeft een helder overzicht van de werkwijze in de hygiënesluis. Door deze infographic op te hangen in de stal kunt u bezoekers helpen met het naleven van de hygiëne maatregelen.