Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Slimme oplossingen voor naleving hygiënemaatregelen

25 september 2020

In het project ‘Beheersing van Campylobacter’ is samen met pluimveehouders nagedacht over de naleving van hygiënemaatregelen. Door het beter naleven van hygiënemaatregelen kan risico op insleep en versleep van Campylobacter en andere ziekteverwekkers verkleind worden.

Door middel van kennissessies zijn ideeën opgedaan en is met pluimveehouders gesproken over knelpunten en mogelijke oplossingen voor een betere naleving.

Uit de sessies blijkt dat het lastig is om een goede scheiding aan te brengen tussen het schone en vuile gedeelte in de voorstal. Daarnaast is het lastig om consequent staleigen kleding en materiaal te gebruiken. Bezoekers aanspreken op de regels blijkt ook een uitdaging.

Als meest kansrijk zagen pluimveehouders de volgende oplossingen:

  1. Zorg voor een schone voorstal; wat schoon is, wil men schoon houden.
  2. Leg een mat met ontsmettingsmiddel bij de ingang in de voorstal; Zo valt deze stap moeilijk over te slaan.
  3. Geef regels voor bezoekers weer in pictogrammen; Dit maakt het makkelijker om ze te volgen.
  4. Zorg voor camerabewaking; In het zicht en een plaats een bord dat aangeeft dat camerabewaking aanwezig is.

De volgende stap is het testen van de effectiviteit van deze maatregelen. Momenteel wordt gekeken hoe vervolg kan worden gegeven aan de uitkomsten van de kennissessies. Meer informatie over het project ‘Beheersing van Campylobacter’ is hier te vinden en op de themapagina van WUR.

De infographic ‘schoon in, schoon uit’ van AVINED geeft een helder overzicht van de werkwijze in de hygiënesluis. Door deze infographic op te hangen in de stal kunt u bezoekers helpen met het naleven van de hygiëne maatregelen.