Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Stand van zaken vogelgriep (26 november 2021)

26 november 2021

In dit nieuwsbericht leest u over de volgende stand van zaken:

  • Nieuwe hygiëneprotocollen: doucheverplichting bij stalbezoek
  • Voorlopige data intrekking beperkingsgebieden (= gewijzigd)
  • Vogelgriepsituatie in Europa

 

Nieuwe hygiëneprotocollen: doucheverplichting bij stalbezoek

Vanaf maandag (29 november) zijn er nieuwe twee hygiëneprotocollen van kracht: 1. ‘hygiëneprotocol voor bezoekers van pluimveebedrijven’ en 2. ‘hygiëneprotocol voor pluimveeservicebedrijven’. Al eerder meldde AVINED dat voor noodzakelijk bezoek aan de stal een doucheverplichting gaat gelden. Het verbod op het betreden van pluimveestallen, met uitzondering van noodzakelijk bezoek in het kader van volksgezondheid, diergezondheid of voedselveiligheid, is al van kracht. Vanaf maandag geldt voor partijen als dierenartsen en vangploegen dat zij o.a. de stallen alleen kunnen betreden als zij douchen.

 

Voorlopige data intrekking beperkingsgebieden (Let op: gewijzigd)

In principe wordt een beperkingsgebied na 30 dagen vrijgegeven, vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld en de 1e R&O heeft plaatsgevonden. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen, zoals Zeewolde. Naar verwachting zijn de pluimveebedrijven in Zeewolde I, II en III hetzelfde. Dit betekent dat voor deze gebieden de intrekkingsdatum van Zeewolde III leidend is. Voor de huidige beperkingsgebieden gelden de volgende data (Let op: gewijzigd na berichtgeving van LNV/NVWA):

Beperkingsgebied Datum intrekking
2021
Zeewolde I 27.11 (00.00 uur)
Grootschermer 30.11 (00.00 uur)
Assendelft 03.12 (00.00 uur)
Parrega 05.12 (00.00 uur)
Zeewolde II 05.12 (00.00 uur)
Zeewolde III 07.12 (00.00 uur)
Lutjegast 10.12 (00.00 uur)
Tzum 16.12  (00.00 uur)
Vinkeveen 23.12 (00:00 uur)

 

Volgens EU wetgeving bestaat een 3 km. beperkingsgebied minimaal 21 dagen en een 10 km. gebied minimaal 30 dagen. Het ministerie van LNV heeft daarom een regeling gepubliceerd waarbij de volgende 3-kilometergebieden komen te vervalen na 21 dagen: Zeewolde, Grootschermer, Assendelft, Parrega en Zeewolde II. Hiermee komen beperkingen uit een 3 kilometer te vervallen, zoals vlees dat van een koppel uit een 3km gebied een alternatief merk moet dragen en niet de landsgrenzen mag verlaten zonder verhitting. Klik hier voor de regeling van LNV.

Vogelgriepsituatie in Europa

De vogelgriepsituatie is in de landen om ons heen ook onrustig. Volgens de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) zijn er recent in de volgende landen pluimveebedrijven getroffen door het hoogpathogene vogelgriepvirus: Duitsland, Ierland, Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije. Er zijn bijvoorbeeld meerdere pluimveebedrijven getroffen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen door het H5N1-virus (kalkoenen en hennen). Ook zijn er meldingen gedaan in landen als Frankrijk, België, Slowakije en Zwitserland, waar besmette wilde vogels zijn aangetroffen.