Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Stand van zaken vogelgriep (26 november 2021)

26 november 2021

In dit nieuwsbericht leest u over de volgende stand van zaken:

  • Nieuwe hygiëneprotocollen: doucheverplichting bij stalbezoek
  • Voorlopige data intrekking beperkingsgebieden (= gewijzigd)
  • Vogelgriepsituatie in Europa

 

Nieuwe hygiëneprotocollen: doucheverplichting bij stalbezoek

Vanaf maandag (29 november) zijn er nieuwe twee hygiëneprotocollen van kracht: 1. ‘hygiëneprotocol voor bezoekers van pluimveebedrijven’ en 2. ‘hygiëneprotocol voor pluimveeservicebedrijven’. Al eerder meldde AVINED dat voor noodzakelijk bezoek aan de stal een doucheverplichting gaat gelden. Het verbod op het betreden van pluimveestallen, met uitzondering van noodzakelijk bezoek in het kader van volksgezondheid, diergezondheid of voedselveiligheid, is al van kracht. Vanaf maandag geldt voor partijen als dierenartsen en vangploegen dat zij o.a. de stallen alleen kunnen betreden als zij douchen.

 

Voorlopige data intrekking beperkingsgebieden (Let op: gewijzigd)

In principe wordt een beperkingsgebied na 30 dagen vrijgegeven, vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld en de 1e R&O heeft plaatsgevonden. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen, zoals Zeewolde. Naar verwachting zijn de pluimveebedrijven in Zeewolde I, II en III hetzelfde. Dit betekent dat voor deze gebieden de intrekkingsdatum van Zeewolde III leidend is. Voor de huidige beperkingsgebieden gelden de volgende data (Let op: gewijzigd na berichtgeving van LNV/NVWA):

Beperkingsgebied Datum intrekking
2021
Zeewolde I 27.11 (00.00 uur)
Grootschermer 30.11 (00.00 uur)
Assendelft 03.12 (00.00 uur)
Parrega 05.12 (00.00 uur)
Zeewolde II 05.12 (00.00 uur)
Zeewolde III 07.12 (00.00 uur)
Lutjegast 10.12 (00.00 uur)
Tzum 16.12  (00.00 uur)
Vinkeveen 23.12 (00:00 uur)

 

Volgens EU wetgeving bestaat een 3 km. beperkingsgebied minimaal 21 dagen en een 10 km. gebied minimaal 30 dagen. Het ministerie van LNV heeft daarom een regeling gepubliceerd waarbij de volgende 3-kilometergebieden komen te vervalen na 21 dagen: Zeewolde, Grootschermer, Assendelft, Parrega en Zeewolde II. Hiermee komen beperkingen uit een 3 kilometer te vervallen, zoals vlees dat van een koppel uit een 3km gebied een alternatief merk moet dragen en niet de landsgrenzen mag verlaten zonder verhitting. Klik hier voor de regeling van LNV.

Vogelgriepsituatie in Europa

De vogelgriepsituatie is in de landen om ons heen ook onrustig. Volgens de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) zijn er recent in de volgende landen pluimveebedrijven getroffen door het hoogpathogene vogelgriepvirus: Duitsland, Ierland, Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije. Er zijn bijvoorbeeld meerdere pluimveebedrijven getroffen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen door het H5N1-virus (kalkoenen en hennen). Ook zijn er meldingen gedaan in landen als Frankrijk, België, Slowakije en Zwitserland, waar besmette wilde vogels zijn aangetroffen.