Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Stand van zaken vogelgriep (26 november 2021)

26 november 2021

In dit nieuwsbericht leest u over de volgende stand van zaken:

  • Nieuwe hygiëneprotocollen: doucheverplichting bij stalbezoek
  • Voorlopige data intrekking beperkingsgebieden (= gewijzigd)
  • Vogelgriepsituatie in Europa

 

Nieuwe hygiëneprotocollen: doucheverplichting bij stalbezoek

Vanaf maandag (29 november) zijn er nieuwe twee hygiëneprotocollen van kracht: 1. ‘hygiëneprotocol voor bezoekers van pluimveebedrijven’ en 2. ‘hygiëneprotocol voor pluimveeservicebedrijven’. Al eerder meldde AVINED dat voor noodzakelijk bezoek aan de stal een doucheverplichting gaat gelden. Het verbod op het betreden van pluimveestallen, met uitzondering van noodzakelijk bezoek in het kader van volksgezondheid, diergezondheid of voedselveiligheid, is al van kracht. Vanaf maandag geldt voor partijen als dierenartsen en vangploegen dat zij o.a. de stallen alleen kunnen betreden als zij douchen.

 

Voorlopige data intrekking beperkingsgebieden (Let op: gewijzigd)

In principe wordt een beperkingsgebied na 30 dagen vrijgegeven, vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld en de 1e R&O heeft plaatsgevonden. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen, zoals Zeewolde. Naar verwachting zijn de pluimveebedrijven in Zeewolde I, II en III hetzelfde. Dit betekent dat voor deze gebieden de intrekkingsdatum van Zeewolde III leidend is. Voor de huidige beperkingsgebieden gelden de volgende data (Let op: gewijzigd na berichtgeving van LNV/NVWA):

Beperkingsgebied Datum intrekking
2021
Zeewolde I 27.11 (00.00 uur)
Grootschermer 30.11 (00.00 uur)
Assendelft 03.12 (00.00 uur)
Parrega 05.12 (00.00 uur)
Zeewolde II 05.12 (00.00 uur)
Zeewolde III 07.12 (00.00 uur)
Lutjegast 10.12 (00.00 uur)
Tzum 16.12  (00.00 uur)
Vinkeveen 23.12 (00:00 uur)

 

Volgens EU wetgeving bestaat een 3 km. beperkingsgebied minimaal 21 dagen en een 10 km. gebied minimaal 30 dagen. Het ministerie van LNV heeft daarom een regeling gepubliceerd waarbij de volgende 3-kilometergebieden komen te vervalen na 21 dagen: Zeewolde, Grootschermer, Assendelft, Parrega en Zeewolde II. Hiermee komen beperkingen uit een 3 kilometer te vervallen, zoals vlees dat van een koppel uit een 3km gebied een alternatief merk moet dragen en niet de landsgrenzen mag verlaten zonder verhitting. Klik hier voor de regeling van LNV.

Vogelgriepsituatie in Europa

De vogelgriepsituatie is in de landen om ons heen ook onrustig. Volgens de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) zijn er recent in de volgende landen pluimveebedrijven getroffen door het hoogpathogene vogelgriepvirus: Duitsland, Ierland, Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije. Er zijn bijvoorbeeld meerdere pluimveebedrijven getroffen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen door het H5N1-virus (kalkoenen en hennen). Ook zijn er meldingen gedaan in landen als Frankrijk, België, Slowakije en Zwitserland, waar besmette wilde vogels zijn aangetroffen.