Nieuws

Jaarplan en deelnemersbijdrage IKB Kip 2023

We nemen u alvast mee in het jaarplan 2023 voor IKB Kip.

Doe de middelencheck voor uw drinkwaterleidingen

Als u zelf of als u een bedrijf inhuurt om uw drinkwaterleidingen te reinigen/ontsmetten, dan bent u als voedselproducent eindverantwoordelijk dat de toegestane middelen op de juiste manier en met de juiste dosering worden toegepast. Wij hebben een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Plaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 gaan een aantal zaken veranderen rondom plaagdierbeheersing. Lees hier meer.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Stand van zaken vogelgriep (27 januari)

27 januari 2022

AI screening negatief in Willemstad, Grootschermer en Lelystad

De AI screening op bedrijven in het 3 km-gebied van de beperkingsgebieden Willemstad, Grootschermer en Lelystad gaf een negatieve uitslag. Dit betekent dat geen virus is aangetoond op deze bedrijven. De screeningsresultaten van de vogelgriepuitbraak in Ede zijn nog niet bekend. Deze volgen binnenkomt.

Afvoermogelijkheden beperkingsgebieden

In Willemstad, Grootschermer en Lelystad is onder voorwaarden vervoer mogelijk. Momenteel wordt het beperkingsgebied Ede nog gescreend op de aanwezigheid van het virus. Als deze screening negatief is (geen virus aangetoond) dan mag er spoedig weer afvoer plaatsvinden. Dit is in principe 72 uur na vaststelling van de uitbraak, mits er zich geen nieuwe uitbraak in het gebied voordoet. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan wordt het volgende weer mogelijk:

  • Afvoer consumptie-eieren via Nederlandse aangewezen pakstations of aangewezen eierverwerker per gebied, incl. een aangewezen overslaglocatie(s) (tussenstation). Klik hier voor de aanwijzingen in Willemstad. Klik hier voor de aanwijzingen in Lelystad.
  • Afvoer vleeskuikens via aangewezen slachterijen per gebied. De NVWA heeft  slachterijen voor de gebieden aangewezen. Dit betekent dat onder voorwaarden en met ontheffingen van de NVWA vleeskuikens afgevoerd kunnen worden. Op de site van AVINED staat hoe u een ontheffing kunt aanvragen.
  • Voor het verplaatsen van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen én de afvoer van broedeieren naar de broederij geldt een termijn van twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, voordat ontheffingen kunnen worden verleend door de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure hiervan.

Er wordt hard gewerkt aan de aanwijzingen van pakstations, verwerkers, overslaglocatie en slachterijen voor het 10 km gebied in Ede.

14 dagen vervoersverbod regio 10

Het getroffen pluimveebedrijf in het gebied Ede ligt in een pluimveedichtgebied. Om het risico op verdere verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden, is het vervoer van pluimvee en andere risicovogels in regio 10 verboden. Het vervoersverbod in regio 10 blijft 14 dagen in stand. Het vervoer van pluimvee naar de slacht is wel mogelijk met een hygiëneprotocol en voorafgaande klinische inspectie. Het vervoer van (broed)eieren en andere producten in regio 10 is overigens zonder voorwaarden toegestaan. Ook doorvoer door de regio via snelwegen is toegestaan.

BMC weer toegankelijk

BMC Moerdijk ligt in het 10 km gebied Willemstad. Enige tijd heeft geen mesttransport naar Moerdijk plaats kunnen vinden. Moerdijk is inmiddels weer toegankelijk.