Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Tips voor de IKB Kip-controle

25 april 2023

Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de actualiteiten rondom het IKB Kip-schema. Zo geven we u graag inzicht in veel voorkomende afwijkingen bij IKB Kip-controles. Deze informatie helpt u mogelijk om afkeur op deze punten te voorkomen.

  • Heeft u de pagina met handige tools voor de IKB Kip controle al gevonden? Hier vindt u onder andere afvinklijsten om u voor te bereiden op de controle. Zo kunt u  makkelijk controleren of u alle documenten paraat heeft. Dit scheelt u en de controleur tijd.
  • Kijkt u voor de aanvoer van een nieuw koppel of de leverancier wel IKB Kip gecertificeerd is? Op www.kipnet.nl kunt u op basis van het KIPnummer/IKB-nummer altijd actueel zien of een deelnemer gecertificeerd is. Op www.belplume.be vindt u dit terug voor Belplume deelnemers. Hiermee behouden we binnen IKB Kip een sterke en veilige keten. De voorschriften over dit onderwerp hadden in 2022 een relatief hoge afkeur.
  • Is de hygiënescan recentelijk ingevuld? Deze scan moet u eens in de 365 dagen invullen. Bioveiligheid is en blijft een belangrijk punt voor IKB-deelnemers, de hygiënescan helpt u hiermee. Zet bijvoorbeeld een terugkerende jaarlijkse herinnering in u agenda, zo vergeet u het niet! De hygiënescan kunt u invullen in MijnAVINED.

Voor meer informatie over de voorschriften kunt u het certificatieschema IKB Kip raadplegen.