Nieuws

Salmonellabesmettingen Nederland onder EU-doelstellingen

Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, heeft de Nederlandse pluimveesector alle doelstellingen van de EU voor 2022 gehaald. Daarvoor willen wij u bedanken!

Wijziging bemonsteringsfrequentie Salmonella (groot)ouderdierbedrijven per 1 juli 2023

De wettelijke bemonsteringsfrequentie voor Salmonella bij (groot)ouderdierbedrijven keert terug naar driewekelijks voor regulier onderzoek en twee keer per ronde voor officieel onderzoek.

Terugkijken: Webinar "Ontsmettten drinkwater(leiding) in pluimveestallen, waar moet ik op letten?"

Op 10 mei 2023 hebben ZLTO, AVINED (IKB Ei & IKB Kip) en SecurEggFarmer een webinar voor pluimveehouders en erfbetreders georganiseerd over ‘Ontsmetten drinkwater(leiding) in pluimveestallen’.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Tips voor de IKB Kip-controle

25 april 2023

Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de actualiteiten rondom het IKB Kip-schema. Zo geven we u graag inzicht in veel voorkomende afwijkingen bij IKB Kip-controles. Deze informatie helpt u mogelijk om afkeur op deze punten te voorkomen.

  • Heeft u de pagina met handige tools voor de IKB Kip controle al gevonden? Hier vindt u onder andere afvinklijsten om u voor te bereiden op de controle. Zo kunt u  makkelijk controleren of u alle documenten paraat heeft. Dit scheelt u en de controleur tijd.
  • Kijkt u voor de aanvoer van een nieuw koppel of de leverancier wel IKB Kip gecertificeerd is? Op www.kipnet.nl kunt u op basis van het KIPnummer/IKB-nummer altijd actueel zien of een deelnemer gecertificeerd is. Op www.belplume.be vindt u dit terug voor Belplume deelnemers. Hiermee behouden we binnen IKB Kip een sterke en veilige keten. De voorschriften over dit onderwerp hadden in 2022 een relatief hoge afkeur.
  • Is de hygiënescan recentelijk ingevuld? Deze scan moet u eens in de 365 dagen invullen. Bioveiligheid is en blijft een belangrijk punt voor IKB-deelnemers, de hygiënescan helpt u hiermee. Zet bijvoorbeeld een terugkerende jaarlijkse herinnering in u agenda, zo vergeet u het niet! De hygiënescan kunt u invullen in MijnAVINED.

Voor meer informatie over de voorschriften kunt u het certificatieschema IKB Kip raadplegen.