Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Toename van Mycoplasma gallisepticum, wees alert!

21 januari 2022

Het aantal Mycoplasma gallisepticum (Mg) uitbraken is sinds het laatste kwartaal van 2021 toegenomen. In het vierde kwartaal van 2021 waren tien uitbraken en in de eerste twee weken van 2022 nog vier. Mg is aangetroffen bij legbedrijven, kalkoenbedrijven en vermeerderingsbedrijven in de vleessector. De uitbraken bij vermeerderingsbedrijven zijn opmerkelijk, omdat de ziektekiem de afgelopen jaren niet meer is aangetroffen in deze deelsector.

Belangrijk om te weten

  • De meeste uitbraken komen voor in pluimveedichte gebieden.
  • Een besmetting bij een vermeerderingsbedrijf is extra zorgelijk, omdat Mg niet alleen horizontaal kan worden overgedragen (van bedrijf naar bedrijf), maar ook verticaal (via het broedei naar de nakomelingen).
  • Bij een uitbraak op een vermeerderingsbedrijf wordt het hele bedrijf door de NVWA besmet verklaard. Broedeieren kunnen niet meer buiten Nederland verhandeld worden. Omdat ook binnenlandse afzet zeer ongewenst is, kunnen besmette koppels vervroegd geslacht worden met daarbij een tegemoetkoming in de schade vanuit het DGF.
  • Mg beperkt zich niet tot een bepaald pluimveetype. Bestrijding van Mg is een collectief belang.

AVINED roept alle pluimveehouders op om alert te zijn op Mg en maatregelen te nemen om Mg buiten de deur te houden. Raadpleeg voor advies of bij twijfel uw dierenarts en laat uw dieren testen op Mg. Zie ook hieronder de adviezen van de GD.

Wanneer moet ik denken aan Mg?

  • Jonge kuikens worden vrijwel altijd ziek van een Mg-infectie. De kuikens hebben in het ergste geval last van ernstige benauwdheid en kunnen zelfs stikken. Dit komt met name voor als er een bacterie-infectie bijkomt. Zo’n menginfectie gaat vaak gepaard met rochelende geluiden.
  • Bij oudere dieren kunnen de verschijnselen variëren van milde tot ernstige ademhalingsproblemen en soms zijn er geen symptomen. Raken de dieren kort na het begin van de eiproductie besmet, dan start de productie in aanvang zo’n 10 à 15 procent lager dan gemiddeld. Mg-infecties blijven chronisch in het koppel aanwezig waardoor deze levenslang besmet blijven.
Tips voor legsector (GD) Tips voor kalkoensector (GD) Tips voor reproductie (GD)

Of klik hier voor meer algemene informatie over Mg-infecties (GD).